OBWIESZCZENIE – XI Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

XI Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP został zwołany na dzień 12 marca 2016 r.

Zjazd odbędzie się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12 w Sali kameralnej w dniu 12 marca 2016 r. o godz. 9.30

Zgodnie z § 5 ust.1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP uczestnictwo w Zjeździe jest obowiązkowe.

Oznacza to, że w regulaminie nie jest przewidziana możliwość wskazania pełnomocnika. Zgodnie z § 5 ust.2 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP „w razie przeszkody uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach, powinna ona usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność w terminie 7 dni od powstania tej przeszkody, pod rygorem zwrotu poniesionych przez Izbę udokumentowanych kosztów uczestnictwa delegata w Zjeździe”.

Podstawowy cel Zjazdu to:

  1. Przedstawienie sprawozdań z działalności organów Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP za ostatni rok,
  2. Uchwalenie budżetu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP na 2016 r.

Świętokrzyska Okręgowa Rada
Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.