XII Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

XII Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP został zwołany na dzień 18 marca 2017 r. Zjazd odbędzie się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12 w Sali kameralnej w dniu 18 marca 2017 r. o godz. 9:30

Zgodnie z § 5 ust.1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP uczestnictwo w Zjeździe jest obowiązkowe.

Oznacza to, że w regulaminie nie jest przewidziana możliwość wskazania pełnomocnika. Zgodnie z § 5 ust.2 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP „w razie przeszkody uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach, powinna ona usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność w terminie 7 dni od powstania tej przeszkody, pod rygorem zwrotu poniesionych przez Izbę udokumentowanych kosztów uczestnictwa delegata w Zjeździe”.

Podstawowy cel Zjazdu to:

  1. Przedstawienie sprawozdań z działalności organów Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP za ostatni rok,
  2. Uchwalenie budżetu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP na 2017 r.

Świętokrzyska Okręgowa Rada
Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.