Szkolenie „Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie, kompetencje organów ochrony zabytków”

Zapraszamy na szkolenie przygotowanie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Izbą Architektów RP pt.: „Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie, kompetencje organów ochrony zabytków”.

Szkolenie odbędzie się w Institute of Design Kielce, przy ul. Zamkowej 3, w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek), w Sali biblioteki.

Wykład rozpocznie się o godz. 15,30 , wcześniej – od godz. 15,15 rozpocznie się rejestracja uczestników.

Program:

 1. Rejestracja uczestników 15,15 – 15,30
 2. Zagadnienia ogólne 15,30 – 16,15
 3. Proces inwestycyjny w obiekcie zabytkowym 16,15 – 17,00
 4. Przerwa kawowa 17,00 – 17,15
 5. Podsumowanie 17,15 – 18,00
 6. Dyskusja i zakończenie szkolenia 18,00 – 18,30

Zgłoszenie udziału w szkoleniu można dokonać telefonicznie albo drogą elektroniczną na adres Biura Izby, można też dokonać rejestracji logując się na stronie IARP w zakładce „Szkolenia Architektów IARP”.

Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

KONSPEKT SZKOLENIA NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA PRZEZNACZONEGO DLA PROJEKTANTÓW PLANUJĄCYCH INWESTYCJE W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

Warszawa 2017 r

Szkolenie dotyczy formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich (cz I)

CZĘŚĆ I

FORMALNE I PRAWNE UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH.

PROCEDURY KONSERWATORSKIE, KOMPETENCJE ORGANÓW OCHRONY ZABYTKÓW

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Podstawy prawne ochrony zabytków
 2. Zasady ochrony i konserwacji zabytków
 3. Organy i jednostki ochrony zabytków
 4. Definicja zabytku
 5. Formy ochrony prawnej zabytków
 6. Wpisywanie zabytków do rejestru zabytków
 7. Umieszczanie znaku informacyjnego na zabytku
 8. Lista Skarbów Dziedzictwa
 9. Uznanie za Pomnik Historii
 10. Utworzenie parku kulturowego
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje lokalizacyjne
 12. Ewidencja zabytków
 13. Skreślenie z rejestru zabytków
 14. Prawa właścicieli zabytków
  1) Zwolnienia od podatków
  2) Pomoc finansowa z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku
 15. Obowiązki właścicieli i użytkowników zabytków

II. PROCES INWESTYCYJNY W OBIEKCIE ZABYTKOWYM

A. Etap badawczy

 1. Przygotowanie programu prac konserwatorskich i projektu robót budowlanych przy zabytku
 2. Zalecenia konserwatorskie

B. Etap wykonawczy

 1. Pozwolenia na prace przy zabytku
 2. Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
 3. Opinie organu ochrony zabytków do inwestycji specjalnych
 4. Kompetencje organu ochrony zabytków w innych ustawach
  1) Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  2) Uchwała „reklamowa”
 5. Usuwanie drzew i krzewów z terenów objętych ochroną konserwatorską
 6. Kwalifikacje osób kierujących pracami konserwatorskimi, badaniami lub samodzielnie wykonujących te działania oraz osób kierujących robotami budowlanymi lub wykonujących nadzór inwestorski
 7. Tematyka zabytków w Prawie budowlanym
 8. Kontrole zabytków
 9. Egzekucja administracyjna
 10. Zajęcie i wywłaszczenie zabytku
 11. Przepisy karne w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

III. PODSUMOWANIE

 1. Procedura przygotowania inwestycji w obiekcie zabytkowym

Wykładowca Małgorzata Gmiter

Czas trwania wykładu – ok. 3x 45 minut

Tematy będą przedstawione w oparciu o przygotowaną prezentację zawierającą graficzne zilustrowanie ww. zagadnień.

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.