Oferta ochrony prawnej w zakresie praw autorskich

Szanowni Państwo,

Pragniemy złożyć Państwa Członkom, za pośrednictwem Izby, ofertę usług prawnych w zakresie ochrony praw autorskich twórców projektów architektonicznych.

Jesteśmy Kancelarią Radców Prawnych specjalizującą się w ochronie praw autorskich. Z naszej znajomości rynku wynika, iż obszar utworów architektonicznych podlega szczególnie częstym naruszeniom i nieuprawnionej ingerencji w nienaruszalność utworu, co narusza zarówno autorskie prawa osobiste przysługujące architektowi (art. 16 pkt 3 ustawy Prawo autorskie), jak i autorskie prawa majątkowe uprawnionych (art. 49 ust.2 ustawy Prawo autorskie). Bez wątpienia zauważalną, a niewątpliwie sprzeczną z prawem praktyką, jest dokonywanie wszelkiego rodzaju przebudów i rozbudów budynków, bez wymaganej zgody autora projektu architektonicznego.

Z tytułu takich naruszeń przysługują architektom określone roszczenia opisane w art. 78 i art. 79 ustawy Prawo autorskie, w tym prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia finansowego od sprawcy naruszenia.

Jesteśmy gotowi reprezentować interesy Państwa Członków zarówno przy realizacji roszczeń na drodze sądowej, jak i pozasądowej, w tym prowadząc negocjacje zmierzające do zaspokojenia słusznych roszczeń twórców projektów architektonicznych. Gwarantujemy rzetelną ocenę każdej sprawy na etapie wstępnym, w celu ustalenia zasadności i zakresu potencjalnych roszczeń.

Pragniemy też podkreślić, iż odległość Kancelarii od siedziby Izby nie będzie stanowiła problemu organizacyjnego w świadczeniu usług. Dzisiejsze środki komunikacji elektronicznej umożliwiają świadczenie usług niematerialnych na duże odległości, co z powodzeniem aktualnie czynimy. Konieczność stawiennictwa osobistego także nie będzie dla nas problemem.

Stosujemy konkurencyjne i niewygórowane stawki wynagrodzeń za świadczone usługi, a ocenę wstępną każdej sprawy przeprowadzimy bez opłat.

Na Państwa życzenie jesteśmy również gotowi do opracowania bliższej informacji nt. roszczeń z tytułu naruszeń praw autorskich, w celu udostępnienia ich Członkom Izby.

Bliższe informacje o naszej Kancelarii znajdują się na stronie www.kancelaria-adamski.pl

Kancelaria Radców Prawnych
Adamski, Leś-Soroka, Prasek

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.