Organizacja Izby Świętokrzyskiej

SKŁAD ORGANÓW
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kadencja 2022 – 2026 r.

RADA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY ARCHITEKTÓW RP

Przewodniczący Marcin Kamiński
Wiceprzewodnicząca Maria Głowacka
Sekretarz Alicja Bojarowicz
Skarbnik Marcin Bednarczyk
Członkowie Agnieszka Bojarowicz
Ewelina Gardyńska-Kieliś
Katarzyna Skrzypczyk

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Przewodnicząca Zyta Samborska-Słowik
Wiceprzewodniczący Andrzej Tracz
Sekretarz Izabela Kułagowska
Członkowie Bartosz Bernacki
Wojciech Głowacki
Marek Góra
Regina Kozakiewicz-Opałka

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

Przewodniczący Bartosz Bojarowicz
Wiceprzewodnicząca Karolina Kałuża
Wiceprzewodniczący Piotr Dudkiewicz
Wiceprzewodniczący Janusz Gruszczyński
Sekretarz Dorota Orłowska-Gwizdak
Członkowie Rafał Garncarczyk
Jakub Maj

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Janusz Janik
Wiceprzewodniczący Włodzimierz Tracz
Sekretarz Klaudia Kosela
Członkowie Anna Bojar-Bernacka
Grzegorz Król

OKRĘGOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Robert Tarczyński

DELEGACI NA ZJAZD KRAJOWY

Wojciech Gwizdak
Marcin Kamiński

 

 

SKŁAD ORGANÓW
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kadencja 2018 – 2022 r.

RADA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY ARCHITEKTÓW RP

Przewodniczący Marcin Kamiński
Wiceprzewodnicząca Maria Głowacka
Sekretarz Alicja Bojarowicz
Skarbnik Janusz Janik
Członkowie Marcin Bednarczyk
Agnieszka Słowik-Wesołowska
Włodzimierz Tracz

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Przewodnicząca Zyta Samborska-Słowik
Wiceprzewodniczący Andrzej Tracz
Sekretarz Izabela Kułagowska
Członkowie Bartosz Bernacki
Wojciech Głowacki
Marek Góra
Regina Kozakiewicz-Opałka

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

Przewodniczący Bartosz Bojarowicz
Wiceprzewodnicząca Joanna Ćwiertak
Wiceprzewodniczący Janusz Cedro
Wiceprzewodniczący Piotr Dudkiewicz
Sekretarz Dorota Orłowska-Gwizdak
Członkowie Janusz Gruszczyński
Karolina Kałuża

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Andrzej Ślusarek
Wiceprzewodniczący Włodzimierz Pedrycz
Sekretarz Marzena Pakuła
Członkowie Kinga Kaleta
Jerzy Partyka

OKRĘGOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Jolanta Stefańska-Amerek

ZASTĘPCA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Grzegorz Król

DELEGACI NA ZJAZD KRAJOWY

Maria Głowacka
Wojciech Gwizdak
Marcin Kamiński

 

SKŁAD ORGANÓW
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kadencja 2014 – 2018 r.

RADA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY ARCHITEKTÓW RP

Przewodnicząca Maria Głowacka
Wiceprzwodnicząca Alicja Bojarowicz
Sekretarz Kinga Kaleta
Skarbnik Janusz Janik
Członkowie Wojciech Głowacki
Wojciech Gwizdak
Włodzimierz Tracz

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
(od dnia 18 września 2017 r.)

Przewodniczący Marek Góra
Wiceprzewodnicząca Zyta Samborska-Słowik
Sekretarz Regina Kozakiewicz-Opałka
Członkowie Andrzej Głowacki
Marcin Kamiński
Andrzej Tracz
Jerzy Wójcik

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

Przewodniczący Wiesław Krzyk
Wiceprzewodniczący Janusz Cedro
Wiceprzewodnicząca Joanna Ćwiertak
Wiceprzewodniczący Bartosz Bojarowicz
Sekretarz Ilona Boroch
Członkowie Kamil Biskup
Piotr Dudkiewicz

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Andrzej Ślusarek
Wiceprzewodniczący Włodzimierz Pedrycz
Sekretarz Danuta Jaroszyńska-Ziach
Członkowie Włodzimierz Cichoń
Zbigniew Grządziela

OKRĘGOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Jolanta Stefańska-Amerek

ZASTĘPCA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Dorota Orłowska-Gwizdak

DELEGACI NA ZJAZD KRAJOWY

Wojciech Gwizdak
Marcin Kamiński

SKŁAD ORGANÓW
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kadencja 2010 – 2014 r.

RADA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY ARCHITEKTÓW RP

Przewodniczący Włodzimierz Tracz
I Wiceprzwodniczący Włodzimierz Pedrycz
II Wiceprzwodniczący Wojciech Gwizdak
Sekretarz Alicja Bojarowicz
Skarbnik Jarosław Strzębski
Członkowie Janusz Janik
Zbigniew Grządziela
Ernest Łysak

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Andrzej Głowacki
wiceprzewodnicząca Ewa Bobińska-Fiołka
Sekretarz Andrzej Ślusarek
Członkowie Włodzimierz Cichoń
Igor Grabiwoda
Stanisław Łabęcki

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Przewodniczący Marek Góra
Wiceprzewodnicząca Krystyna Kuźmuk
Sekretarz Zyta Samborska – Słowik
Członkowie Jan Folfas
Marek Krawczyk
Marcin Kamiński

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

Przewodniczący Wiesław Krzyk
Wiceprzewodniczący Janusz Cedro
Sekretarz Ilona Boroch
Członkowie Joanna Ćwiertak
Piotr Dudkiewicz

OKRĘGOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Maria Głowacka

ZASTĘPCA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Jolanta Stefańska-Amerek

Skip to content