Zjazd SWOIA 2024

Szanowni Państwo,

XVII Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP został zwołany na dzień 23 marca 2024 r. Zjazd odbędzie się w nowej siedzibie SWOIA RP w Kielcach przy ul. Mazurskiej 48, w dniu 23 marca 2024 r. o godz. 1000.

Delegaci na zjazd okręgowy izby mają obowiązek osobistego udziału w zjeździe.

Kondolencje

Koleżance Jolancie Stefańskiej-Amerek

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci wnuka Jasia Amerka

składa Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Studenckie Praktyki Zawodowe – prosimy o opinie

Koleżanki i Koledzy, członkowie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Z ostatnim dniem stycznia upłynął termin zakończenia pierwszej edycji Studenckich Praktyk Zawodowych. Kolejna edycja startuje 1 marca. Nabór już się rozpoczął.

Robiąc cos po raz pierwszy zawsze należy brać pod uwagę, że nie wszystko uda się zrealizować perfekcyjnie. Ważne jednak, żeby uczyć się na błędach. Zwracam się zatem z prośbą do tych, którzy przyjęli studentów wydziałów architektury do swoich pracowni, o podzielenie się własnymi spostrzeżeniami o działaniu systemu, skuteczności i sensowności takich praktyk oraz wskazanie zidentyfikowanych niedociągnięć. Proszę nie tylko o głosy krytyczne, ale również o skazanie pozytywnych aspektów naszego zaangażowania w system edukacji naszych przyszłych koleżanek i kolegów. Zebrane spostrzeżenia zostaną przekazane do Izby Krajowej jako wspólny głos naszego środowiska.

Proszę również o głos samych studentów – te praktyki są dla was i wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Proszę o przekazanie uwag na naszym profilu Facebook lub na adres: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl

Marcin Kamiński

Przewodniczący Rady SWOIA

 

Egzaminy w 2024 roku

INFORMACJA O TERMINACH EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W 2024 R.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
682 ze zm.):

  1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  2. do projektowania bez ograniczeń;
  3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
  5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
  6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony:

  • w sesji letniej na dzień 7 czerwca 2024 r. o godz. 10:00
  • w sesji zimowej na dzień 6 grudnia 2024 r. o godz. 10:00

Ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 7 marca 2024 r., w sesji zimowej przypada na dzień 6 września 2024 r.

Od dnia 03 marca 2023 roku wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie
uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynosi:
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności
architektonicznej, o których mowa w:
1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a. z tytułu kwalifikowania 1390,00 złotych,
b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1390,00 złotych,
c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 820,00 złotych;

2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a. z tytułu kwalifikowania 2090,00 złotych,
b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 2090,00 złotych
c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1200,00 złotych.

Załączniki:

Skip to content