Grupowe ubezpieczenie na życie dla architektów IARP, ich rodzin i pracowników

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Krajowa Rada IARP oraz PZU Życie SA przy współpracy z iExpert, mają zaszczyt przedstawić architektom kolejną, bardzo atrakcyjną ofertę – grupowe ubezpieczenie na życie dla architektów IARP, ich rodzin i pracowników.Ubezpieczenie zawiera szeroki zakres świadczeń przy zachowaniu korzystnej wysokości składek. Gwarantuje również szybki i sprawny proces likwidacji szkody. Wypłata świadczenia następuje standardowo w 3 dni od daty zgłoszenia szkody. Tak krótki okres jest możliwy dzięki nowemu systemowi wprowadzonemu przez ubezpieczyciela i załatwieniu całej procedury online. W przypadkach szczególnych zgodnie z prawem ubezpieczeniowym ostateczne rozliczenie świadczeń może potrwać do 30 dni.

Polisa obejmuje dwa rodzaje pakietów:
1. Pakiet rodzinny – pakiet zabezpieczający zobowiązania i wydatki osoby ubezpieczonej i jej rodziny w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych.
2. Pakiet zdrowotny – pakiet zabezpieczający zobowiązania i wydatki osoby ubezpieczonej w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

Ubezpieczając siebie i rodzinę architekt zyskuje:
1. zmniejszenie obciążeń finansowych powstałych na skutek nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych.
2. zabezpieczenie finansowe rodziny
3. zabezpieczenie zobowiązań firmy
4. ograniczenie ryzyka biznesowego(w przypadku choroby lub śmierci osoby ubezpieczonej odszkodowanie wypłacane z polisy może pokryć zobowiązania wobec kontrahentów i wspólników).

Informuję, iż do ubezpieczenia mogą przystąpić architekci do 69 roku życia. Osoby już ubezpieczone indywidualnie mogą również przystąpić do ubezpieczenia grupowego na nowych, korzystnych zasadach.

Więcej informacji wraz z deklaracją przystąpienia do ubezpieczenia w systemie IARP w sekcji ubezpieczenia: https://extranet.iarp.pl

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Waldemar Jasiewicz, architekt IARP
Sekretarz Krajowej Rady

Skip to content