Wysokość opłat za wpis, ponowny wpis i przywrócenie w prawach członka Izby w 2017 roku

Krajowa Izba Architektów RP w dniu 16 listopada 2016 r. ustaliła następujące opłaty:

  • za wpis na listę członków Izby w wysokości 390,00 zł
  • za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 970,00 zł
  • za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło w trybie określonym w art. 42 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. 2016. 1725 j. t. z dnia 20.10.2016 r.) (zawieszenie na wniosek członka Izby) w wysokości 390,00 zł

Wskazane powyżej opłaty obowiązywać będą w Izbie Architektów RP od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.