Szkolenie „Prawa autorskie” cz. 3

 

UWAGA: SZKOLENIE ODWOŁANE

Więcej informacji wkrótce. Przepraszamy.

Szanowni Państwo,

W dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 17.00 odbędzie się trzecia część szkolenia online na temat prawa autorskiego „Prawa autorskie w pytaniach i odpowiedziach”.

W imieniu Rady SWOIA RP zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w tym szkoleniu za pomocą naszego sytemu multimedialnego w nowej siedzibie SWOIA przy ulicy Mazurskiej 48.

Prosimy o mailowe potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu w izbie.

Poniżej informacje o szkoleniu.

Rada KPOIA RP zaprasza na kontynuację szkolenia, część 3 z 3, na temat prawa autorskiego „Prawa autorskie w pytaniach i odpowiedziach”.
Szkolenie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 17:00.
Czas trwania szkolenia: ok. 2 godz. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej.
W trakcie szkolenia między innymi zostaną udzielone odpowiedzi na zebrane pytania ze szkoleń w dniach 8 i 18 grudnia 2023 roku.

Prowadzący: Piotr Jarzyński

Biogram prowadzącego:
Piotr Jarzyński – wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Ekspert Komitetu do spraw nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Zajmuje się także sprawami dotyczącymi studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

ZGŁOSZENIA:

strona do zapisów na szkolenie online 19.06.2024 r. Prawa autorskie w pytaniach i odpowiedziach https://prawa-autorskie.grwebsite.pl/

Prosimy wypełnić formularz zapisów z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przed terminem szkolenia. Nie ma możliwości zapisania się na szkolenie po wyznaczonym terminie rozpoczęcia szkolenia jak również system może nie zdążyć przesłać linku do szkolenia w przypadku zapisania się na ostatnią chwilę. Sugerowane jest dokonanie rejestracji najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na początku szkolenia to prosimy o zwrotną informację mailem, bo wtedy prowadzący musi tej osobie nadać status prelegenta.
Przypominamy, że w każdym szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 300 osób! Po przekroczeniu limitu uczestników system nie wpuszcza kolejnych osób.

Instrukcja wypełnienia formularza rejestracyjnego:

Podany link jest linkiem do formularza zapisów na dane szkolenie i nie jest bezpośrednim linkiem do wejścia na szkolenie. Wypełnienie formularza jest obowiązkowe, aby móc uczestniczyć w szkoleniu. System do każdej osoby zarejestrowanej prawidłowo za pośrednictwem formularza przesyła po zarejestrowaniu indywidualny link umożliwiający wejście na szkolenie. Prosimy nie używać linków innych osób, gdyż nie zostanie wtedy odnotowana Państwa obecności na szkoleniu, co stanowi potwierdzenie udziału w szkoleniu.
Celem rejestracji na szkolenie trzeba obowiązkowo wypełnić pola formularza: Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa izby a dodatkowo zaznaczyć oświadczenie – oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia (zgoda jest niezbędna do uczestnictwa w szkoleniu).
Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy mogą dobrowolnie wyrazić zgodę.
Jeśli wszystkie obowiązkowe pola formularza zostały prawidłowo wypełnione to należy kliknąć przycisk Zapisz się i w przypadku prawidłowego zapisu pokaże się nowa strona z podziękowaniem za zapis.
Każda osoba, która prawidłowo zapisała się na szkolenie powinna otrzymać e-mail z potwierdzeniem zapisu oraz indywidualnym linkiem do szkolenia. Jeśli nie otrzymaliście Państwo e-maila to prosimy poszukać czy nie jest w folderze ze spamem. Tylko korzystając z linku zamieszonego w e-mailu można dołączyć do szkolenia. Nie ma możliwości ręcznego dodawania uczestników.

WAŻNE:

Osoby które będą chciały otrzymać certyfikat uczestnictwa w szkoleniu proszone są również o rejestrację na szkolenie na platformie szkoleniowej Izby Architektów RP. Poniżej link do rejestracji.
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1427

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Rada KPOIA RP

Szkolenie – Prawne i techniczne aspekty ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budynków

Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza do udziału w stacjonarnym szkoleniu pt.: „Prawne i techniczne aspekty ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budynków w praktyce projektowej oraz realizacji inwestycji”, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. (środa), o godzinie 17:00 w siedzibie Świętokrzyskiej OIA przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach.

Główne punkty szkolenia:

1. Podstawy prawne

• Ustawy: Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze,

• Rozporządzenia: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

• Inne spotykane przy projektowaniu: np. instrukcje GDDKiA, PKP.

2. Podstawy normowe

Normy do projektowania geotechnicznego – co architekt powinien wiedzieć– skrót informacji projektowych.

3. Określenie warunków geotechnicznych w procesie inwestycji – zakresy i rodzaje opracowań, klasyfikacja obiektu budowlanego pod kątem wymaganych opracowań, decyzje i terminy administracyjne, wpływ na projektowanie oraz realizacje inwestycji.

4. Ryzyka i odpowiedzialność stron w procesie projektowania i przebiegu inwestycji.

5. Dyskusja.

Rozpoczęcie: 26 czerwca 2024 r. (środa), godzina: 17:00

Miejsce: Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów RP, ul. Mazurska 48 25-342 Kielce

Czas trwania: ok. 120 minut

Prowadzący szkolenie:

mgr inż. Tomasz Bator, projektant i konsultant w zakresie projektowania konstrukcyjno-budowlanego, autor ekspertyz i opinii technicznych. Członek Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Czynny projektant od 1997 roku, uprawnienia projektowe od 2002 roku, uprawnienia wykonawcze 2008 rok. Ukończone specjalistyczne studia podyplomowe z projektowania geotechnicznego na SGGW w 2010 roku. W latach 2010-2015 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Doświadczenie zawodowe zdobyte poprzez działalność w biurach projektów, firmach wykonawczych oraz deweloperskich.

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku,
arch. Wojciech Gwizdak
członek Rady SWOIA RP

Biuro SWOIA nieczynne

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 roku (piątek po Bożym Ciele) Biuro SWOIA będzie nieczynne. Za niedogodności PRZEPRASZAMY.

Kino Architektura – seans 17

W najbliższy piątek 26 kwietnia o godz. 18 zapraszamy na kolejne seans z cyklu Kino Architektura

Bikes vs Cars
Rowery kontra samochody (2015)
WG film
reżyseria: Fredrik Gertten
scenariusz: Fredrik Gertten
gatunek:  Dokumentalny

produkcja: Szwecja

Rowery czy samochody – batalia nadal trwa, a aktywiści z całego świata przekonują, że rower to skuteczne narzędzie do zmiany otaczającej rzeczywistości. Radykalna rewolucja w tym zakresie jest potrzebna, jeśli chcemy ochronić świat przed pogłębiającymi się zmianami klimatycznymi.  Jesteśmy cywilizacyjnie uzależnieni od samochodów, a ich producenci wcale nie mają zamiaru tego zmieniać. Wydają setki miliardów dolarów na produkcję aut, mają wpływ na planowanie miast i stosują zaskakujące rynkowe praktyki, aby zwiększyć sprzedaż. Na przykład General Motors powoli przejmował masowy transport w Los Angeles, aby potem go zlikwidować. Film pokazuje, co by się stało, gdyby dzisiaj więcej miast funkcjonowało jak Amsterdam i Kopenhaga, gdzie 40% mieszkańców codziennie porusza się rowerem. Poznajemy aktywistów z całego świata, którzy dążą do zastąpienia samochodu rowerem. Aline z São Paulo to aktywna przedstawicielka lokalnego ruchu rowerzystów, która jeździ po Ciclofaixa w São Paulo, trzydziestokilometrowej trasie rowerowej na Paulista Avenue, gdzie jeden pas otwarty jest wyłącznie dla rowerzystów. Uświadamia ona mieszkańcom São Paulo pozytywne aspekty poruszania się rowerem, co wcale nie jest łatwe, bo co cztery dni ginie tam jeden rowerzysta. Z kolei burmistrz Toronto Rob Ford z uporem znakuje ścieżki rowerowe, chcąc w ten sposób wygrać batalię z samochodami. Najlepsze warunki dla rowerzystów oferuje jednak Kopenhaga, gdzie setki rowerzystów poruszają się po ulicach wypierając ruch samochodowy z miasta. Czy politycy i decydenci na całym świecie pójdą za tym przykładem i odważą się stanąć do walki z samochodowym lobbingiem?
Poniżej galeria grafik informujących o seansach Kina Architektura organizowanych przez SWOIA.

Konferencja „Dworzec XXI wieku” – program

Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji / debacie

„Dworzec XXI wieku”

która odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 na Dworcu Autobusowym w Kielcach przy ul. Czarnowskiej 12.

Program konferencji:
12:00-12:10 Otwarcie konferencji
  • Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników – Przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
    mgr inż. arch. Marcin Kamiński – 10 minut
12:10 – 14:30 Część I – Wykłady
  • „Historia kieleckiego dworca kolejowego”
    Krzysztof Myśliński  – 20 minut
  • „Przebudowa dworca PKP w Kielcach i jego rozbudowa jako inwestycja dźwigniowa do zintegrowanych działań pozwalających na przestrzenne i funkcjonalne powiązanie miasta oraz rewitalizację i aktywizację terenów przyległych do kolei.”
    mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz–Opałka20 minut
  • „Historia przebudowy dworca „Łódź Fabryczna”
    mgr inż. arch. Wojciech Wycichowski20 minut (prezentacja on-line)
  • „Konkurs architektoniczny na przebudowę dworca wraz z otoczeniem w Częstochowie”
    mgr inż. arch. Hubert Wąsek20 minut
  • Przedstawienie doktoratu „Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta”
    dr inż. arch. Juliana Franty
14:30 – 14:40 Przerwa kawowa
14:40 – 15:30 Część II – tygiel pomysłów – prowadzący Marcin Kamiński, Wojciech Gwizdak
  • „Potencjał dworca w Kielcach na tle analogicznych inwestycji w Polsce”
    dr inż. arch. Paweł Pedrycz  – 20 minut
  • „Możliwość zmiany charakteru stacji Kielce w kontekście planowanych inwestycji kolejowych”
    mgr inż. Michał Pyzik20 minut
  • Jak należy projektować dworzec kielecki w kontekście urbanistycznym miasta? Jakich błędów unikać? Jakie błędy już popełniono?
  • Pomysły na rozwiązania problemów terenów okołodworcowych
  • Prace dyplomowe studentów dotyczące dworca PKP
15:30 – 15:50 Przerwa kawowa
15:50 – 17:30 Część II Panel dyskusyjny – Podsumowanie konferencji.
  • „Uwagi do rozwiązań architektonicznych przebudowanego dworca PKP” mgr inż. arch. Marcin Kamiński – Wprowadzenie do dyskusji
  • Próba redakcji „Kieleckiej deklaracji dworcowej” – mapa drogowa dla dalszych działań planistycznych i inwestycyjnych
18:00 Zakończenie konferencji

 

Organizatorzy:

   

Patronat honorowy:

Patronat:

 

 

 

 

 

powrót do programu konferencji

Skip to content