Szkolenie „Prawa autorskie” cz. 3

 

UWAGA: SZKOLENIE ODWOŁANE

Więcej informacji wkrótce. Przepraszamy.

Szanowni Państwo,

W dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 17.00 odbędzie się trzecia część szkolenia online na temat prawa autorskiego „Prawa autorskie w pytaniach i odpowiedziach”.

W imieniu Rady SWOIA RP zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w tym szkoleniu za pomocą naszego sytemu multimedialnego w nowej siedzibie SWOIA przy ulicy Mazurskiej 48.

Prosimy o mailowe potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu w izbie.

Poniżej informacje o szkoleniu.

Rada KPOIA RP zaprasza na kontynuację szkolenia, część 3 z 3, na temat prawa autorskiego „Prawa autorskie w pytaniach i odpowiedziach”.
Szkolenie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 17:00.
Czas trwania szkolenia: ok. 2 godz. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej.
W trakcie szkolenia między innymi zostaną udzielone odpowiedzi na zebrane pytania ze szkoleń w dniach 8 i 18 grudnia 2023 roku.

Prowadzący: Piotr Jarzyński

Biogram prowadzącego:
Piotr Jarzyński – wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Ekspert Komitetu do spraw nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Zajmuje się także sprawami dotyczącymi studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

ZGŁOSZENIA:

strona do zapisów na szkolenie online 19.06.2024 r. Prawa autorskie w pytaniach i odpowiedziach https://prawa-autorskie.grwebsite.pl/

Prosimy wypełnić formularz zapisów z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przed terminem szkolenia. Nie ma możliwości zapisania się na szkolenie po wyznaczonym terminie rozpoczęcia szkolenia jak również system może nie zdążyć przesłać linku do szkolenia w przypadku zapisania się na ostatnią chwilę. Sugerowane jest dokonanie rejestracji najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na początku szkolenia to prosimy o zwrotną informację mailem, bo wtedy prowadzący musi tej osobie nadać status prelegenta.
Przypominamy, że w każdym szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 300 osób! Po przekroczeniu limitu uczestników system nie wpuszcza kolejnych osób.

Instrukcja wypełnienia formularza rejestracyjnego:

Podany link jest linkiem do formularza zapisów na dane szkolenie i nie jest bezpośrednim linkiem do wejścia na szkolenie. Wypełnienie formularza jest obowiązkowe, aby móc uczestniczyć w szkoleniu. System do każdej osoby zarejestrowanej prawidłowo za pośrednictwem formularza przesyła po zarejestrowaniu indywidualny link umożliwiający wejście na szkolenie. Prosimy nie używać linków innych osób, gdyż nie zostanie wtedy odnotowana Państwa obecności na szkoleniu, co stanowi potwierdzenie udziału w szkoleniu.
Celem rejestracji na szkolenie trzeba obowiązkowo wypełnić pola formularza: Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa izby a dodatkowo zaznaczyć oświadczenie – oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia (zgoda jest niezbędna do uczestnictwa w szkoleniu).
Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy mogą dobrowolnie wyrazić zgodę.
Jeśli wszystkie obowiązkowe pola formularza zostały prawidłowo wypełnione to należy kliknąć przycisk Zapisz się i w przypadku prawidłowego zapisu pokaże się nowa strona z podziękowaniem za zapis.
Każda osoba, która prawidłowo zapisała się na szkolenie powinna otrzymać e-mail z potwierdzeniem zapisu oraz indywidualnym linkiem do szkolenia. Jeśli nie otrzymaliście Państwo e-maila to prosimy poszukać czy nie jest w folderze ze spamem. Tylko korzystając z linku zamieszonego w e-mailu można dołączyć do szkolenia. Nie ma możliwości ręcznego dodawania uczestników.

WAŻNE:

Osoby które będą chciały otrzymać certyfikat uczestnictwa w szkoleniu proszone są również o rejestrację na szkolenie na platformie szkoleniowej Izby Architektów RP. Poniżej link do rejestracji.
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1427

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Rada KPOIA RP

Szkolenie – Prawne i techniczne aspekty ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budynków

Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza do udziału w stacjonarnym szkoleniu pt.: „Prawne i techniczne aspekty ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budynków w praktyce projektowej oraz realizacji inwestycji”, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. (środa), o godzinie 17:00 w siedzibie Świętokrzyskiej OIA przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach.

Główne punkty szkolenia:

1. Podstawy prawne

• Ustawy: Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze,

• Rozporządzenia: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

• Inne spotykane przy projektowaniu: np. instrukcje GDDKiA, PKP.

2. Podstawy normowe

Normy do projektowania geotechnicznego – co architekt powinien wiedzieć– skrót informacji projektowych.

3. Określenie warunków geotechnicznych w procesie inwestycji – zakresy i rodzaje opracowań, klasyfikacja obiektu budowlanego pod kątem wymaganych opracowań, decyzje i terminy administracyjne, wpływ na projektowanie oraz realizacje inwestycji.

4. Ryzyka i odpowiedzialność stron w procesie projektowania i przebiegu inwestycji.

5. Dyskusja.

Rozpoczęcie: 26 czerwca 2024 r. (środa), godzina: 17:00

Miejsce: Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów RP, ul. Mazurska 48 25-342 Kielce

Czas trwania: ok. 120 minut

Prowadzący szkolenie:

mgr inż. Tomasz Bator, projektant i konsultant w zakresie projektowania konstrukcyjno-budowlanego, autor ekspertyz i opinii technicznych. Członek Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Czynny projektant od 1997 roku, uprawnienia projektowe od 2002 roku, uprawnienia wykonawcze 2008 rok. Ukończone specjalistyczne studia podyplomowe z projektowania geotechnicznego na SGGW w 2010 roku. W latach 2010-2015 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Doświadczenie zawodowe zdobyte poprzez działalność w biurach projektów, firmach wykonawczych oraz deweloperskich.

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku,
arch. Wojciech Gwizdak
członek Rady SWOIA RP

Konferencja „Dworzec XXI wieku” – program

Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji / debacie

„Dworzec XXI wieku”

która odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 na Dworcu Autobusowym w Kielcach przy ul. Czarnowskiej 12.

Program konferencji:
12:00-12:10 Otwarcie konferencji
 • Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników – Przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  mgr inż. arch. Marcin Kamiński – 10 minut
12:10 – 14:30 Część I – Wykłady
 • „Historia kieleckiego dworca kolejowego”
  Krzysztof Myśliński  – 20 minut
 • „Przebudowa dworca PKP w Kielcach i jego rozbudowa jako inwestycja dźwigniowa do zintegrowanych działań pozwalających na przestrzenne i funkcjonalne powiązanie miasta oraz rewitalizację i aktywizację terenów przyległych do kolei.”
  mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz–Opałka20 minut
 • „Historia przebudowy dworca „Łódź Fabryczna”
  mgr inż. arch. Wojciech Wycichowski20 minut (prezentacja on-line)
 • „Konkurs architektoniczny na przebudowę dworca wraz z otoczeniem w Częstochowie”
  mgr inż. arch. Hubert Wąsek20 minut
 • Przedstawienie doktoratu „Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta”
  dr inż. arch. Juliana Franty
14:30 – 14:40 Przerwa kawowa
14:40 – 15:30 Część II – tygiel pomysłów – prowadzący Marcin Kamiński, Wojciech Gwizdak
 • „Potencjał dworca w Kielcach na tle analogicznych inwestycji w Polsce”
  dr inż. arch. Paweł Pedrycz  – 20 minut
 • „Możliwość zmiany charakteru stacji Kielce w kontekście planowanych inwestycji kolejowych”
  mgr inż. Michał Pyzik20 minut
 • Jak należy projektować dworzec kielecki w kontekście urbanistycznym miasta? Jakich błędów unikać? Jakie błędy już popełniono?
 • Pomysły na rozwiązania problemów terenów okołodworcowych
 • Prace dyplomowe studentów dotyczące dworca PKP
15:30 – 15:50 Przerwa kawowa
15:50 – 17:30 Część II Panel dyskusyjny – Podsumowanie konferencji.
 • „Uwagi do rozwiązań architektonicznych przebudowanego dworca PKP” mgr inż. arch. Marcin Kamiński – Wprowadzenie do dyskusji
 • Próba redakcji „Kieleckiej deklaracji dworcowej” – mapa drogowa dla dalszych działań planistycznych i inwestycyjnych
18:00 Zakończenie konferencji

 

Organizatorzy:

   

Patronat honorowy:

Patronat:

 

 

 

 

 

powrót do programu konferencji

Konferencja „Dworzec XXI wieku”

Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów RP wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich o. Kielce oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Jerzego Pilcha w Kielcach zapraszają do „Poczytalni Na dVoRcu” na Konferencję – Debatę:

DWORZEC XXI WIEKU

Chcielibyśmy porozmawiać o kieleckim dworcu kolejowym i jego roli w strukturze miasta. Przypomnieć jego historię i podsumować dotychczasowe działania zakończone przebudową budynku. Na przykładzie doświadczeń z innych miast wskazać potencjalne kierunki dalszego rozwoju samego dworca oraz jego najbliższego otoczenia.
Będziemy mieli przyjemność gościć ekspertów, praktyków i przedstawicieli branży architektonicznej, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Program wydarzenia podzielony będzie na 3 niezależne panele:

I – część edukacyjna /~3h

Wiedza jeszcze nikomu nie zaszkodziła – wykłady specjalistów o roli dworców w strukturze miasta na przykładzie doświadczeń z całego kraju. Potencjał kieleckiego dworca kolejowego i możliwości jego rozwoju.

II – tygiel pomysłów /~1.5h

Co poszło dobrze a co źle? Co możemy i co powinniśmy jeszcze zrobić? – moderowana burza mózgów o pomysłach na kielecki dworzec kolejowy i jego okolicę.

III – debata /~1.5h
Jak pogodzić oczekiwań z realiami – podsumowanie konferencji z próbą redakcji „kieleckiej deklaracji dworcowej” – mapy drogowej dla dalszych działań planistycznych i inwestycyjnych.

Szczegółowy program z tytułami wykładów i listą panelistów opublikujemy wkrótce.

 

Zapraszamy od udziału i dyskusji!
Widzimy się w najbliższy piątek, 12 kwietnia 2024r. w „Poczytalni Na dVoRcu” – antresola Kieleckiego Dworca Autobusowego – ul. Czarnowska 12. Zaczynamy o 12:00.

Organizatorzy:

            

Patronat honorowy:

 

Szkolenie w zakresie praw autorskich

Szanowni Państwo,

W dniach 8 i 18 grudnia 2023 roku o godz. 16.00 odbędzie się szkolenie online dotyczące praw autorskich dedykowane architektom.

W imieniu Przewodniczącego Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP, arch. Marcina Kamińskiego zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w tym szkoleniu za pomocą naszego sytemu multimedialnego w nowej siedzibie SWOIA przy ulicy Mazurskiej 48.

Zapewniamy kawę i co nieco do kawy oraz wymianę spostrzeżeń we własnym gronie.

Prosimy o mailowe potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu w izbie.

e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl

SZKOLENIE dot. PRAW AUTORSKICH W PROCESIE PROJEKTOWYM

I. Prawa autorskie w inwestycjach budowlanych

Termin: piątek 8 grudnia 2023 r. g. 16:00

Czas trwania szkolenia: ok. 2 godz. z jedną 5 min przerwą po ok. 1 godz.

Podczas szkolenia zostanie przedstawiona wiedza o prawach autorskich do dokumentacji projektowej, ich ochronie, przenoszeniu praw lub wyłącznym upoważnieniu do korzystania z dokumentacji projektowej oraz uniwersalnych zasadach przy sporządzaniu umów dotyczących praw autorskich.

Program:

 1. Prawa autorskiego w procesie inwestycyjno-budowlanym
 2. Projekt koncepcyjny i projekt budowlany jako przedmiot ochrony prawa autorskiego
 3. Projekt wykonawczy i dokumentacja warsztatowa jako przedmiot ochrony prawa autorskiego
 4. Postanowienia umów dotyczące praw autorskich

II. Prawa autorskie w umowie o prace projektowe

Termin: poniedziałek 18 grudnia 2023 r. g. 16:00

Czas trwania szkolenia: ok. 2 godz. z jedną 5 min przerwą po ok. 1 godz.

Podczas szkolenia zostanie przedstawiona wiedza o istotnych postanowieniach umowy o prace projektowe z punktu widzenia projektanta i zabezpieczenia jego interesów, a w szczególności dotyczących praw autorskich w zakresie ich przeniesienia lub udzielenie licencji a także o uniwersalnych zasadach sporządzania umowy o prace projektowe w zakresie praw autorskich.

Program:

 1. Podstawowe postanowienia umowy o prace projektowe (przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, wynagrodzenie, terminy, odbiór, podwykonawstwo)
 2. Postanowienia umowy o prace projektowe dotyczące praw autorskich
 3. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej lub udzielenie licencji
 4. Uniwersalne zasady sporządzania umowy o prace projektowe w zakresie praw autorskich

Prowadzący: Piotr Jarzyński

Biogram:

Piotr Jarzyński – wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Ekspert Komitetu do spraw nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Zajmuje się także sprawami dotyczącymi studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

Skip to content