Zmiana terminu wejścia w życie Warunków Technicznych

Szanowne koleżanki i koledzy,
Informujemy, że ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (https://isap.sejm.gov.pl/…/WDU20240000474/O/D20240474.pdf)
Jedną z głównych zmiana jakie wprowadza nowelizacja jest wydłużenie dat wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2442).
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 sierpnia 2024, a nie 1 kwietnia 2024r.

Obwieszczenie – XVII Sprawozdawczy Zjazd SWOIA

Szanowni Państwo,

XVII Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP został zwołany na dzień 23 marca 2024 r. Zjazd odbędzie się w nowej siedzibie SWOIA RP w Kielcach przy ul. Mazurskiej 48, w dniu 23 marca 2024 r. o godz. 1000.

Delegaci na zjazd okręgowy izby mają obowiązek osobistego udziału w zjeździe.

Egzaminy w 2024 roku

INFORMACJA O TERMINACH EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W 2024 R.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
682 ze zm.):

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 2. do projektowania bez ograniczeń;
 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony:

 • w sesji letniej na dzień 7 czerwca 2024 r. o godz. 10:00
 • w sesji zimowej na dzień 22 listopada 2024 r. o godz. 10:00

Ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 7 marca 2024 r., w sesji zimowej przypada na dzień 22 sierpnia 2024 r.

Od dnia 03 marca 2023 roku wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie
uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynosi:
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności
architektonicznej, o których mowa w:
1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a. z tytułu kwalifikowania 1390,00 złotych,
b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1390,00 złotych,
c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 820,00 złotych;

2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a. z tytułu kwalifikowania 2090,00 złotych,
b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 2090,00 złotych
c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1200,00 złotych.

Załączniki:

Składka członkowska w 2024 roku

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci,
Informujemy, że w 2024 roku wysokość składek członkowskich wynosi 112 zł miesięcznie. Poniżej przedstawiamy informację Skarbnika Krajowej Rady Izby Architektów RP oraz aktualne stawki opłat.

Składki i opłaty obowiązujące w 2024 roku:

 • składka członkowska 112 zł miesięcznie (1344 zł rocznie)
 • opłata za wpis na listę członków Izby 570,00 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 1420,00 zł
 • opłata za szkolenie uzupełniające 210 zł (niezależna od opłaty za ponowny wpis)
 • opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek) 570,00 zł
 • składka członkowska w okresie zawieszenia 11,20 zł miesięcznie (10% składki podstawowej).

Zmiana siedziby SWOIA

Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów RP zmieniła adres swojej siedziby i przeprowadziła się do nowej lokalizacji w Kielcach przy ulicy Mazurskiej 48.

W chwili obecnej trwają jeszcze prace wykończeniowe.

Do czasu uruchomienia nowych numerów telefonów, prosimy o kontakt na prywatne telefony:

Sekretarz Rady SWOIA RP arch. Alicja Bojarowicz 602 519 028

Biuro:

Mirosława Syposz                   602 783 395

Halina Jarosz                           504 427 388

Za utrudnienia przepraszamy i  zapraszamy na Mazurską 48.

Lokalizacja nowej siedziby SWOIA:


Skip to content