Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w 2017 roku wynoszą:

 • dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
  • z tytułu kwalifikowania = 850 zł
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 850 zł
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 500 zł
 • dla zakresu uprawnień: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
  • z tytułu kwalifikowania = 1250 zł
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1250 zł
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 700 zł
Skip to content