Egzaminy w 2024 roku

INFORMACJA O TERMINACH EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W 2024 R.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
682 ze zm.):

  1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  2. do projektowania bez ograniczeń;
  3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
  5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
  6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony:

  • w sesji letniej na dzień 7 czerwca 2024 r. o godz. 10:00
  • w sesji zimowej na dzień 22 listopada 2024 r. o godz. 10:00

Ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 7 marca 2024 r., w sesji zimowej przypada na dzień 22 sierpnia 2024 r.

Od dnia 03 marca 2023 roku wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie
uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynosi:
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności
architektonicznej, o których mowa w:
1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a. z tytułu kwalifikowania 1390,00 złotych,
b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1390,00 złotych,
c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 820,00 złotych;

2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a. z tytułu kwalifikowania 2090,00 złotych,
b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 2090,00 złotych
c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1200,00 złotych.

Załączniki:

Skip to content