Nieczynne biuro – 14.08.2023 r.

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek), biuro SWOIA będzie nieczynne. Przepraszamy za niedogodności.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności | Możliwość komentowania Nieczynne biuro – 14.08.2023 r. została wyłączona

Ruch Tektoniczny

Polecamy i zapraszamy do zapoznania się wystawą „Ruch Tektoniczny”, która ma miejsce w kieleckim Instytucie Dizajnu.

Ekspozycja w Instytucie Dizajnu to dobra okazja, by poznać to co najciekawsze w świętokrzyskiej architekturze. Od rozpoczętych jeszcze przed II Wojną Światową szpitali i szkół, przez zdobione, socrealistyczne gmachy wznoszone w latach pięćdziesiątych, ogromne osiedla i ekspresjonistyczne konstrukcje późnego modernizmu, powrót do tradycyjnej architektury i historyzmu w latach osiemdziesiątych po współczesne próby czerpania z unikatowych bogactw natury i krajobrazu.
Bogactwo architektury regionu nie wynika z liczby wybitnych budynków, ze znanych nazwisk projektantów czy ze spuścizny ogromnych założeń urbanistycznych. Tym, co w najciekawsze w historii tutejszej architektury, to jej ciągłość, współistnienie z krajobrazem i wykorzystywanie naturalnych bogactw regionu. Czerpanie z tradycyjnych technik, praca w często skomplikowanym terenie i walory krajobrazowe sprawiły, że architektura regionu wykształciła indywidualne cechy, z których dla współczesnych architektów i architektek płynie wielka lekcja pokory, współpracy i szacunku dla bogactw naturalnych i dla tradycji budowlanych Kielecczyzny.
Na wystawie zaprezentowane zostaną w dużej mierze nieznane dotąd obiekty oraz ikoniczne budynki, ilustrowane pięknymi zdjęciami i makietami przygotowanymi przez pracownię ceramiczną Instytutu Dizajnu.
Na wystawie w Instytucie Dizajnu w Kielcach, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki przyjrzy się nieznanej dotąd świętokrzyskiej architekturze. Zostaną pokazane obiekty ikoniczne oraz niepublikowane dotąd dzieła, których budowę przerwał wybuch wojny, kończone tuż po niej, ale też budynki najnowsze, ilustrujące nowy świętokrzyski regionalizm.
Wystawę można oglądać od 15.06 do 15.09.2023 w Instytucie Dizajnu w Kielcach.

STRONA WYSTAWY

Zaszufladkowano do kategorii aktualności | Możliwość komentowania Ruch Tektoniczny została wyłączona

e-CRUB

W zakładce Informacje dla członków izby zamieściliśmy odnośnik do strony z informacjami o e-CRUB czyli Centralnym Rejestrze Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Osoby zainteresowane, zwłaszcza te, które nabyły uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r. prosimy o zapoznanie się.

 

Zaszufladkowano do kategorii aktualności | Możliwość komentowania e-CRUB została wyłączona

Relacja z XVI Sprawozdawczego Zjazdu SWOIA

W dniu 25 marca 2023 r. odbył się XVI Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej
Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SWOIA).

Celem Zjazdu było przedstawienie członkom Izby sprawozdań z działalności władz
Okręgu w ostatnim roku oraz przyjęcie projektu budżetu na 2023 rok.

Przebiegu Zjazdu:

 1. Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów kol. Marcin Kamiński otworzył Zjazd i powitał zaproszonych gości. Nad prawidłowością
  przebiegu Zjazdu czuwała pani mec. Anna Tkaczyk.
 2. Wybrano Prezydium Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu kol. Dariusz Anisiewicz,
  Zastępca Przewodniczącego Zjazdu kol. Janusz Janik oraz Sekretarz Zjazdu kol.
  Klaudia Kosela.
 3. Przewodniczący Zjazdu zarządził uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych
  Koleżanek i Kolegów.
 4. Jednogłośnie przyjęto w głosowaniu jawnym porządek obrad.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości:
  a) Kolegi Piotra Andrzejewskiego – członka Krajowej Rady Izby Architektów,
  Przewodniczącego Komisji Legislacyjnej IA,
  b) Pani Ewy Maruszak – Zastępcy Przewodniczącego Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów,
 6. Kol. Maria Głowacka wiceprzewodnicząca Rady SWOIA wręczyła decyzje o
  nadaniu uprawnień:
  a) Koleżance Monice Borowskiej,
  b) Koleżance Paulinie Wojciechowskiej.
 7. W trybie jawnym wybrano Komisję Mandatową Zjazdu w składzie: kol. Alicja
  Bojarowicz, kol. Maria Głowacka i kol. Janusz Cedro.
 8. W trybie jawnym wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: kol. Agnieszka
  Bojarowicz, kol. Katarzyna Skrzypczyk, kol. Ewelina Gardyńska-Kieliś.
 9. W trybie jawnym wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: kol. Bartosz
  Bojarowicz, kol. Grzegorz Król i kol. Karolina Kałuża.
 10. Przewodniczący Rady SWOIA Kol. Marcin Kamiński przedstawił
  sprawozdanie z działań Rady.
 11. Skarbnik SWOIA kol. Marcin Bednarczyk przedstawił sprawozdanie finansowe
  oraz planowany na rok 2023 budżetu.
 12. Pod nieobecność kol. Zyty Samborskiej Słowik sprawozdanie Okręgowej Komisji
  Kwalifikacyjnej przedstawiła Sekretarz Komisji kol. Izabela Kułagowska.
 13. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przedstawił
  Przewodniczący OSD kol. Bartosz Bojarowicz.
 14. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
  Zawodowej przedstawił OROZ kol. Robert Tarczyński.
 15. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił
  Przewodniczący OKR kol. Janusz Janik.
 16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów
  Izby oraz przeznaczenia nadwyżki finansowej z roku 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium Radzie SWOIA RP.
 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia budżetu na 2023 r.
 20. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 21. Zamknięcie obrad.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności, wydarzenia | Możliwość komentowania Relacja z XVI Sprawozdawczego Zjazdu SWOIA została wyłączona

Kino Architektura – seans nr 9

Zapraszamy na kolejny seans filmu prezentowanego w ramach cyklu „Kino Architektura”. Tym razem będzie to „BLOK. MUZYKA”.

Dyskusję po seansie poprowadzi Krzysztof Myśliński.

Zapraszamy do Sali studyjnej Kina Moskwa w Kielcach, 25 maja 2023 r. o godz. 18.00.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności | Możliwość komentowania Kino Architektura – seans nr 9 została wyłączona

Informacja o pracy biura w czerwcu

 

W dniach 5 i 12 czerwca 2023 r. nie będzie dyżuru prawnika.

W dniu 9 czerwca 2023 r. biuro izby będzie nieczynne.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności, komunikaty | Możliwość komentowania Informacja o pracy biura w czerwcu została wyłączona