Terminy dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w IV kwartale 2020

Terminy dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w IV kwartale 2020:

  • 19 października 2020 – w godz. od 15.30 do 17.00
  • 9 listopada 2020 – w godz. od  15.30 do 17.00
  • 23 listopada 2020 – w godz. od  15.30 do 17.00
  • 7 grudnia 2020 – w godz. od  15.30 do 17.00
  • 21 grudnia 2020 – w godz. od 15.30 do 17.00

Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie w dniu 4 grudnia 2020 r

Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie w dniu 4 grudnia 2020 r – do pobrania (PDF)


Zmiana terminów dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Informujemy o zmianie terminów dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP we wrześniu 2020 r.

Aktualne terminy:

  • 21.09.2020 r. w godz. od 15:30 do 17:00
  • 28.09.2020 r. w godz. od 15:30 do 17:00

Odwołane dyżury prawnika w sierpniu 2020

Informujemy, że w dniach 24 sierpnia oraz 31 sierpnia 2020 dyżur prawnika zostaje odwołany – przerwa urlopowa.


Architekt  Marek Pakuła nie żyje

 

Z wielkim żalem zawiadamiamy że po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega architekt  Marek Pakuła, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w kościele św. Pawła w Kielcach, przy ul. Wileńskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godzinie 16:00, a następnie ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu w Cedzynie (część nowa cmentarza).

Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.


Wytyczne Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane

Poniżej publikujemy „Wytyczne Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzaminacyjnej – wrzesień 2020 r.”

Osoby przystępujące do egzaminu na uprawnienia prosimy o zapoznanie się z dokumentem i bezwzględne stosowanie się do jego zapisów.

Wytyczne – do pobrania (PDF)