Informacja o godzinach pracy biura w dniu 14 lutego 2019

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2019 (czwartek) biuro Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP będzie czynne wyjątkowo od godziny 11.00


Zmiana godzin otwarcia biura w Kielcach

Informujemy, że od 4 lutego 2019 ulegają zmianie godziny otwarcia biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Biuro będzie czynne w poniedziałki w godzinach 12.00-17.00, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 10.00-15.00


Premiera książki Roberta Lichockiego „Rzeźbiarski wyraz architektury. Monografia twórczości architekta Jerzego Kuźmienko”

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na premierę książki Roberta Lichockiego „Rzeźbiarski wyraz architektury. Monografia twórczości architekta Jerzego Kuźmienko”, która odbędzie się w piątek 11 stycznia 2019 o godz. 18:00 w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa.

Czytaj dalej


Wysokość składki członkowskiej w 2019 roku

Zgodnie z Komunikatem Skarbnika Krajowej Rady Izby Architektów RP Pana Piotra Żabickiego z dnia 17 grudnia 2018 r.  informujemy, że wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2019, ustalona została na kwotę 80,00 zł. (osiemdziesiąt złotych).


Wysokość opłat za wpis na listę członków Izby w 2019 roku

Na podstawie § 1 ust 2 uchwały z dnia 17 października 2019r. nr. 037-V-2018 w sprawie ustalenia kwoty waloryzacji rocznej kwoty innych niż składki członkowskiej opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujących w 2019 r. oraz w związku z Uchwałą X Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie ustalenia innych, niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, wysokości tych opłat i zasad ich podziału z dnia 16 czerwca 2007 r.

  • za wpis na listę członków Izby w wysokości 430 zł (czterysta trzydzieści złotych),
  • za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 1070,00 zł (tysiąc siedemdziesiąt złotych)
  • za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło w trybie określonym w art. 42 ust.3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. tj. poz, 1725) (zawieszenie na wniosek członka Izby) w wysokości 430,00 zł (czterysta trzydzieści złotych)

Informacja o pracy biura w okresie świątecznym

W dniach 24 grudnia i 31 grudnia 2018 r. biuro Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP będzie nieczynne.