Relacja z zebrań obwodowych 1 i 2 marca 2018

1 i 2 marca 2018 odbyły się zebrania obwodowych w wyborach delegatów na Zjazdy Okręgowe Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Czytaj dalej


Zmiana wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Zgodnie z Uchwałą nr O-03-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2018 r. – od dnia 1 marca 2018 r. opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w specjalności architektonicznej wynoszą:

 • dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
  • z tytułu kwalifikowania = 935 zł
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 935 zł
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 555 zł
 • dla zakresu uprawnień: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
  • z tytułu kwalifikowania = 1405 zł
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1405 zł
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 810 zł

Zmiana godzin otwarcia biura 1 i 2 marca 2018

W związku z mającymi się odbyć Zebraniami Obwodowymi w dniach 1 i 2 marca 2018 r.  i nformujemy, że w tych dniach będzie skrócony czas pracy biura Izby.

Biuro będzie czynne:

 • w dniu 1 marca 2018 r. w godz. 10.00 – 14.00
 • w dniu 2 marca 2018 r. w godz. 10.00 – 14.00

Za utrudnienia przepraszamy.


Nie żyje dr inż. architekt Henryk Stawicki

Z wielkim żalem informujemy, że zmarł dr inż. architekt Henryk Stawicki. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w dniu 23 lutego 2018 r. o godzinie 12:00. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się po Mszy Świętej, na Cmentarzu Starym.

Rodzinie i Najbliższym, wyrazy głębokiego współczucia składa Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP.


Obwieszczenie

Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje, że zgodnie z uchwałą nr 10/18/R-SW z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: podziału na obwody wyborcze, liczby delegatów w obwodach oraz terminów zwołania zebrań obwodowych w wyborach delegatów na Zjazdy Okręgowe Świętokrzyskiej OIARP – ustalone zostały następujące terminy zebrań obwodowych:

 • Obwód nr 1 – 1 marca 2018 r. – termin I godz. 16.30 , termin II godz. 16.45
 • Obwód nr 2 – 2 marca 2018 r. – termin I godz. 16.30, termin II godz. 16.45

Czytaj dalej


Szkolenie na temat zmiany Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Szanowni Państwo

Zapraszamy na szkolenie na temat zmiany Rozporządzenia  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiana ta weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 17,00 w Instytucie Dizajnu w Kielcach przy ul. Zamkowej 3, w Sali biblioteki.

Czytaj dalej