Egzaminy w 2023 roku

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.):

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 2. do projektowania bez ograniczeń;
 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony:

 • w sesji letniej na dzień 2 czerwca 2023 r. o godz. 10:00
 • w sesji zimowej na dzień 1 grudnia 2023 r. o godz. 10:00

Ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 2 marca 2023 r., w sesji zimowej przypada na dzień 1 września 2023 r.

Od dnia 24 lutego 2022 roku wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynosi:

 1. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:
  1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
   1. z tytułu kwalifikowania 1240,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści złotych i 00/100),
   2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1240,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści złotych i 00/100),
   3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 730,00 złotych (słownie: siedemset trzydzieści złotych i 00/100),
  2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
   1. z tytułu kwalifikowania 1860,00 złotych (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych i 00/100),
   2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1860,00 złotych (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych i 00/100),
   3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1070,00 złotych (słownie: tysiąc siedemdziesiąt złotych i 00/100).

Załaczniki:


Składki i opłaty w 2023 roku

Składki i opłaty obowiązujące w 2023 roku:

 • składka członkowska 98 zł miesięcznie (1176 zł rocznie)
 • opłata za wpis na listę członków Izby 570,00 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 1420,00 zł
 • opłata za szkolenie uzupełniające 210 zł (niezależna od opłaty za ponowny wpis)
 • opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek) 570,00 zł
 • składka członkowska w okresie zawieszenia 9,80 zł miesięcznie (10% składki podstawowej).


Informacja

Biuro Izby będzie nieczynne w dniach 22-23 grudnia 2022.


Informacja

Z powodu egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w dniu 2 grudnia 2022 r. biuro izby będzie nieczynne.


Kino Architektura

Zapraszamy na kolejne spotkanie z serii Kino Architektura, które odbędzie się w czwartek, 24 listopada  o godz. 18.00 w sali studyjnej Kina Moskwa.

W repertuarze filmy prezentujące dwa odcinki modernizmu tym razem architektura przemysłowa: Gdynia i Centralny Okręg Przemysłowy.