Informacja o pracy biura w czerwcu

 

W dniach 5 i 12 czerwca 2023 r. nie będzie dyżuru prawnika.

W dniu 9 czerwca 2023 r. biuro izby będzie nieczynne.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności, komunikaty | Możliwość komentowania Informacja o pracy biura w czerwcu została wyłączona

e-CRUB

W zakładce Informacje dla członków izby zamieściliśmy odnośnik do strony z informacjami o e-CRUB czyli Centralnym Rejestrze Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Osoby zainteresowane, zwłaszcza te, które nabyły uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r. prosimy o zapoznanie się.

 

Zaszufladkowano do kategorii aktualności | Możliwość komentowania e-CRUB została wyłączona

Relacja z XVI Sprawozdawczego Zjazdu SWOIA

W dniu 25 marca 2023 r. odbył się XVI Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej
Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SWOIA).

Celem Zjazdu było przedstawienie członkom Izby sprawozdań z działalności władz
Okręgu w ostatnim roku oraz przyjęcie projektu budżetu na 2023 rok.

Przebiegu Zjazdu:

 1. Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów kol. Marcin Kamiński otworzył Zjazd i powitał zaproszonych gości. Nad prawidłowością
  przebiegu Zjazdu czuwała pani mec. Anna Tkaczyk.
 2. Wybrano Prezydium Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu kol. Dariusz Anisiewicz,
  Zastępca Przewodniczącego Zjazdu kol. Janusz Janik oraz Sekretarz Zjazdu kol.
  Klaudia Kosela.
 3. Przewodniczący Zjazdu zarządził uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych
  Koleżanek i Kolegów.
 4. Jednogłośnie przyjęto w głosowaniu jawnym porządek obrad.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości:
  a) Kolegi Piotra Andrzejewskiego – członka Krajowej Rady Izby Architektów,
  Przewodniczącego Komisji Legislacyjnej IA,
  b) Pani Ewy Maruszak – Zastępcy Przewodniczącego Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów,
 6. Kol. Maria Głowacka wiceprzewodnicząca Rady SWOIA wręczyła decyzje o
  nadaniu uprawnień:
  a) Koleżance Monice Borowskiej,
  b) Koleżance Paulinie Wojciechowskiej.
 7. W trybie jawnym wybrano Komisję Mandatową Zjazdu w składzie: kol. Alicja
  Bojarowicz, kol. Maria Głowacka i kol. Janusz Cedro.
 8. W trybie jawnym wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: kol. Agnieszka
  Bojarowicz, kol. Katarzyna Skrzypczyk, kol. Ewelina Gardyńska-Kieliś.
 9. W trybie jawnym wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: kol. Bartosz
  Bojarowicz, kol. Grzegorz Król i kol. Karolina Kałuża.
 10. Przewodniczący Rady SWOIA Kol. Marcin Kamiński przedstawił
  sprawozdanie z działań Rady.
 11. Skarbnik SWOIA kol. Marcin Bednarczyk przedstawił sprawozdanie finansowe
  oraz planowany na rok 2023 budżetu.
 12. Pod nieobecność kol. Zyty Samborskiej Słowik sprawozdanie Okręgowej Komisji
  Kwalifikacyjnej przedstawiła Sekretarz Komisji kol. Izabela Kułagowska.
 13. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przedstawił
  Przewodniczący OSD kol. Bartosz Bojarowicz.
 14. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
  Zawodowej przedstawił OROZ kol. Robert Tarczyński.
 15. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił
  Przewodniczący OKR kol. Janusz Janik.
 16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów
  Izby oraz przeznaczenia nadwyżki finansowej z roku 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium Radzie SWOIA RP.
 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia budżetu na 2023 r.
 20. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 21. Zamknięcie obrad.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności, wydarzenia | Możliwość komentowania Relacja z XVI Sprawozdawczego Zjazdu SWOIA została wyłączona

Kino Architektura – seans nr 9

Zapraszamy na kolejny seans filmu prezentowanego w ramach cyklu „Kino Architektura”. Tym razem będzie to „BLOK. MUZYKA”.

Dyskusję po seansie poprowadzi Krzysztof Myśliński.

Zapraszamy do Sali studyjnej Kina Moskwa w Kielcach, 25 maja 2023 r. o godz. 18.00.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności | Możliwość komentowania Kino Architektura – seans nr 9 została wyłączona

Warsztaty iluminacji zabytków

W imieniu organizatorów, Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP zaprasza na „Warsztaty iluminacji zabytków”. Szczegóły na poniższym plakacie.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności, szkolenia | Możliwość komentowania Warsztaty iluminacji zabytków została wyłączona

Ogólnopolski Kongres Klimatyczny w Budownictwie GREEN PLANET

Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów objęła patronatem I Ogólnopolski Kongres Klimatyczny w Budownictwie GREEN PLANET, który odbędzie się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Korzecku koło Chęcin w dniach 26-27.05.2023 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszę o zarejestrowanie się na stronie www.greenplanet.info.pl (dane na końcu wpisu)

Informacja prasowa

W czasach globalnego kryzysu energetycznego energooszczędność w gospodarce ogólnoświatowej stała się wymogiem czego świadectwem ostatnich miesięcy stało się ożywione zainteresowanie OZE we wszystkich obszarach gospodarki na terenie całej UE. Do 2050 roku zgodnie założeniami Strategii Neutralnej dla klimatu gospodarki UE musimy osiągnąć neutralność emisyjną gospodarki krajowej poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie jego pochłaniania. Dotyczy to wszystkich podmiotów, w tym szczególnie przedsiębiorstw które odpowiadają za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych, posiadając jednocześnie istotny potencjał w zakresie redukcji tejże emisji.

Zmniejszenie śladu węglowego w procesie produkcyjnym materiałów budowlanych oraz eksploatacji budynków stanie się nie tylko priorytetem, ale i wymogiem z konsekwencjami prawnymi.

I Ogólnopolski Kongres Klimatyczny w Budownictwie GREEN PLANET  26-27.05.2023

Kongres poprowadzi prof. Tomasz Błaszczyński z Politechniki Poznańskiej

Wykład inauguracyjny: Zmiana przepisów prawa budowlanego jako istotny element usprawnienia procesu budowlanego

Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Budownictwa Architektury i Geodezji w Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Praktyczne i wiarygodne informacje od ekspertów praktyków.

To nie będzie debata o klimacie, ale wymiana informacji podczas wykładów i rozmów kuluarowych podczas których dowiecie się o perspektywach i zagrożenia związanych z OZE, dowiecie się jak nie przeinwestować w OZE

Czy energia ze słońca jest bezpłatna? czy jest bezpieczna? Skąd pozyskać pieniądze na inwestycje w OZE jak serwisować OZE i ile to kosztuje? Jaka jest przewidywana stopa zwrotu? Jak wybrać wiarygodną firmę z obszaru OZE? Moda, wygoda, marketing, szum medialny czy potrzeba rynkowa, a może biznes?

Odpowiedzialność inwestora i zarządcy w OZE? na czym polega optymalizacja w budownictwie energooszczędnym? co daje nam budownictwo zrównoważone? jak zaadaptować, przygotować budynek do OZE, aby czuć się bezpiecznym

Obowiązek obliczania śladu węglowego przez architektów?
Jak to wpłynie na wygląd budynków i otoczenie oraz architekturę miast i wsi?

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii aktualności | Możliwość komentowania Ogólnopolski Kongres Klimatyczny w Budownictwie GREEN PLANET została wyłączona