Praca biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP od dnia 7 stycznia 2021

Od dnia 7 stycznia  2021 r. przywrócona została praca biura Izby w formie dyżurów.

Godziny pracy:

Poniedziałek 13.00 – 17.00
Wtorek 10.00 – 14.00
Środa 10.00 – 14.00
Czwartek 10.00 – 14.00
Piątek 10.00 – 14.00

Wszystkie sprawy uprasza się załatwiać poprzez kontakt telefoniczny:
nr telefonów: 41 344 53 15 i 41 341 56 01
oraz drogą elektroniczną – adres e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl

W sprawach pilnych, wymagających osobistego kontaktu, wizyta w biurze Izby będzie możliwa w godzinach podanych powyżej, po wcześniejszym ustaleniu jej terminu.

Przywrócone też będą porady prawne dla członków Izby. Udzielane one będą w każdy poniedziałek, w biurze Izby, w godzinach: 16,00 – 17,00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.


Wysokość składki członkowskiej w 2021 roku

Informujemy, że wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2021, ustalona została na kwotę 80.00 zł. (osiemdziesiąt złotych).


Praca biura w okresie świąteczno-noworocznym

Informujemy, że 24 i 31 grudnia 2020 r. biuro Izby będzie nieczynne.


Informacja KRIA RP dotycząca ubezpieczenia utraty dochodu na wypadek NNW lub choroby, w tym Covid-19

Nowa oferta PZU powstała z myślą o zabezpieczeniu finansowym architekta w razie choroby lub wypadku, które uniemożliwią mu wykonywanie pracy zawodowej. Dotyczy to także Covid-19. Proste zasady  powodują, że warto rozważyć tę propozycję niezależenie od formy wykonywania zawodu.

Więcej informacji – na stronie Izby Architektów RP


Nowy termin egzaminu na uprawnienia – 19 lutego 2021

Informujemy, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP wyznaczyła nowy termin zimowej sesji egzaminacyjnej na dzień 19 lutego 2021 r.

Do egzaminu będą mogły przystąpić osoby, które przeszły pozytywną kwalifikację i zostały dopuszczone do zimowej sesji egzaminacyjnej.

Dla osób z sesji wrześniowej pozostaje niezmieniona sesja dodatkowa wyznaczona również na dzień 19 lutego 2021 r.