Szkolenie na temat zmiany Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Szanowni Państwo

Zapraszamy na szkolenie na temat zmiany Rozporządzenia  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiana ta weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 17,00 w Instytucie Dizajnu w Kielcach przy ul. Zamkowej 3, w Sali biblioteki.

Czytaj dalej


Termin egzaminu w sesji letniej 2018

Informujemy, że termin egzaminu w sesji letniej został wyznaczony na 8 czerwca 2018  o godz. 10.00

Termin składania wniosków o nadanie uprawnień – 8 marca 2018


Informacja

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 (piątek) biuro Izby będzie nieczynne.


Opłaty w 2018 roku

Wysokość składki członkowskiej w 2018 roku wynosi 80 zł/miesiąc. Zmieniła się wysokość opłat za wpis do Izby, ponowny wpis oraz przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia.

Czytaj dalej


Szkolenie „Projektowanie w obiektach zabytkowych – faza przedprojektowa – ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową”

Zapraszamy na szkolenie przygotowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Izbą Architektów RP – „Projektowanie w obiektach zabytkowych – faza przedprojektowa – ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową.”

Czytaj dalej


Wykaz aktów prawnych obowiązujący na egzaminie w sesji zimowej 2017

Wykaz aktów prawnych obowiązujący na egzaminie w sesji zimowej 2017 – do pobrania (PDF).