„Józef Stasiński. Z innej strony medalu”

W 2020 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań zrealizowało projekt publikacji cyfrowej pt.: Józef Stasiński. Z innej strony medalu.

Publikacja ta jest pierwszą – po śmierci prof.  Józefa Stasińskiego (w 2019 roku), próbą podsumowania jego ogromnego dorobku twórczego w dziedzinie rzeźby, a nade wszystko medalierstwa.

Czytaj dalej


Informacja o pracy biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Od dnia 24 marca 2021 do odwołania praca biura będzie prowadzona w trybie pracy zdalnej. 

Godziny pracy: 10.00 – 15.00

Wszystkie sprawy załatwiane będą poprzez kontakt telefoniczny:
nr telefonów: 41 344 53 15 i 41 341 56 01
oraz drogą elektroniczną – adres e-mail:
swietokrzyska@izbaarchitektow.pl

Porady prawne od 29 marca 2021 r. do odwołania będą udzielane po ewentualnym zgłoszeniu ich do biura Izby telefonicznie lub w formie e-maila.

W dniach: 1 kwietnia (Wielki Czwartek) oraz 2 kwietnia (Wielki Piątek) biuro Izby będzie nieczynne.


Rozprawy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – nowe zasady postępowania od 1 września 2020 r. w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego SWOIA informuje, że w związku z przedłużającym się czasem pandemii i zwiększonym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, wdrożone zostały nowe zasady postępowania dotyczące rozpraw OSD. Nowe regulacje są tożsame z wprowadzonymi zasadami dotyczącymi rozpraw Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dostępnymi do pobrania pod linkiem: http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/3297_2020-09-03_17-54-58_5f5111d293d3c-zasady_postepowania__rozprawy_ksd.pdf

Wszyscy uczestnicy przyszłych rozpraw przed OSD SWOIA (jak również przed KSD) proszeni są o zapoznanie się z nowymi regulacjami i ich ścisłe przestrzeganie.


Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów w okresie pandemii

Poniżej publikujemy wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – plik do pobrania (PDF).


Wznowione dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Od miesiąca lutego 2021 roku wznowione będą dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

W I kwartale 2021 r. odbędą się one w następujących terminach:

 • 01.02.2021 r w godz. od 16:00 do 17:00
 • 15.02.2021 r. w godz.od 16:00 do 17:00
 • 01.03.2021 r. w godz. od 16:00 do 17:00’
 • 15.03.2021 r. w godz. od 16:00 do 17:00

Termin spotkania z OROZ   nastąpi po wcześniejszym umówieniu się  telefonicznie za pośrednictwem Biura SWOIA RP.
tel. 41 344 53 15, 41 341 56 01


Terminy egzaminów w 2021 roku

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2020. 1333 ze zm.):

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 2. do projektowania bez ograniczeń;
 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony:

 • w sesji letniej na dzień 11 czerwca 2021 r. o godz. 10:00
 • w sesji zimowej na dzień 3 grudnia 2021 r. o godz. 10:00

Ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 11 marca 2021 r., w sesji zimowej przypada na dzień 3 września 2021 r.