Nie żyje dr inż. architekt Henryk Stawicki

Z wielkim żalem informujemy, że zmarł dr inż. architekt Henryk Stawicki. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w dniu 23 lutego 2018 r. o godzinie 12:00. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się po Mszy Świętej, na Cmentarzu Starym.

Rodzinie i Najbliższym, wyrazy głębokiego współczucia składa Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP.


Obwieszczenie

Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje, że zgodnie z uchwałą nr 10/18/R-SW z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: podziału na obwody wyborcze, liczby delegatów w obwodach oraz terminów zwołania zebrań obwodowych w wyborach delegatów na Zjazdy Okręgowe Świętokrzyskiej OIARP – ustalone zostały następujące terminy zebrań obwodowych:

  • Obwód nr 1 – 1 marca 2018 r. – termin I godz. 16.30 , termin II godz. 16.45
  • Obwód nr 2 – 2 marca 2018 r. – termin I godz. 16.30, termin II godz. 16.45

Czytaj dalej


Szkolenie na temat zmiany Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Szanowni Państwo

Zapraszamy na szkolenie na temat zmiany Rozporządzenia  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiana ta weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 17,00 w Instytucie Dizajnu w Kielcach przy ul. Zamkowej 3, w Sali biblioteki.

Czytaj dalej


Termin egzaminu w sesji letniej 2018

Informujemy, że termin egzaminu w sesji letniej został wyznaczony na 8 czerwca 2018  o godz. 10.00

Termin składania wniosków o nadanie uprawnień – 8 marca 2018


Informacja

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 (piątek) biuro Izby będzie nieczynne.


Opłaty w 2018 roku

Wysokość składki członkowskiej w 2018 roku wynosi 80 zł/miesiąc. Zmieniła się wysokość opłat za wpis do Izby, ponowny wpis oraz przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia.

Czytaj dalej