Informacja o godzinach pracy Biura Izby

W dniu 1 lutego 2017 w godzinach 10:50 – 13:00 Biuro Izby będzie nieczynne.


Konkurs dla młodzieży „RE:Lokacja – gra w kształtowanie przestrzeni”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 23 stycznia 2017 r. ogłosiliśmy otwarcie IV edycji Konkursu dla młodzieży realizującej zajęcia wg programu edukacyjnego IARP pn.: „Kształtowanie przestrzeni”. Temat konkursu w tym roku jest niezwykły – „RE:Lokacja – gra w kształtowanie przestrzeni”. Opis zadania konkursowego oraz regulamin konkursowy dostępny jest na stronie www.izbaarchitektow.pl w zakładce <Edukacja Młodzieży KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI> w podzakładce KONKURS 2017.

Czytaj dalej


XII Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

XII Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP został zwołany na dzień 18 marca 2017 r. Zjazd odbędzie się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12 w Sali kameralnej w dniu 18 marca 2017 r. o godz. 9:30

Zgodnie z § 5 ust.1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP uczestnictwo w Zjeździe jest obowiązkowe.

Czytaj dalej


Apel o pomoc dla Benia

Warszawa, dn. 22.12.2016r

Kochana Rodzino,
Drodzy Przyjaciele,
Koleżanki i Koledzy,
bliżsi i dalsi Znajomi,

zwracam się do Was wszystkich z prośbą o pomoc dla Benia, syna naszych Przyjaciół, młodych architektów Kasi i Pawła Pedryczów.

Czytaj dalej


Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w 2017 roku

Informujemy, że wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w 2017 roku nie ulega zmianie.


Wysokość składki członkowskiej w 2017 roku

Na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązującej od 2015 r. w samorządzie zawodowym oraz na podstawie „komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.”, Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 16 listopada 2016 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2017 na kwotę 78,00 zł (siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).