Jak przystąpić do Izby

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów powinny dostarczyć do siedziby Izby:

  • wniosek o wpisanie na listę członków ŚOIA – pobierz plik (Word)
  • dyplom lub jego odpis
  • decyzję o nadaniu uprawnień,
  • dowód osobisty.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć w postaci kserokopii oraz w oryginale. Osoba przyjmująca wniosek potwierdzi zgodność kserokopii z oryginałem. Oryginały zostaną natychmiast zwrócone.

Skip to content