Dyżury prawnika

Dyżury prawnika, udzielającego porad
członkom Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów
odbywają się w poniedziałki w godzinach 16.00 – 17.00
w biurze Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
w Kielcach przy ul. Mazurskiej 48

Uwaga!

Porady prawne udzielane są członkom Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP osobiście lub telefonicznie w godzinach dyżuru, w siedzibie Izby, w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu architekta oraz przynależnością do samorządu zawodowego. Doradztwo ma charakter konsultacyjny. Polega na wskazaniu i objaśnieniu przepisów prawnych dotyczących konkretnej sprawy (stanu faktycznego), ewentualnie możliwych dróg postępowania w sprawie.
Prawnik nie sporządza projektów pism i nie wydaje pisemnych opinii prawnych.
Izba Architektów nie ponosi odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem uzyskanej porady prawnej.

Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Skip to content