Relacja z zebrań obwodowych 1 i 2 marca 2018

1 i 2 marca 2018 odbyły się zebrania obwodowych w wyborach delegatów na Zjazdy Okręgowe Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Poniżej prezentujemy listy wybranych kandydatów i relację z zebrań:

W dniu 1 marca 2018 odbyło się  Zebranie Obwodowe Obwodu nr 1.

O godzinie 16,30 zebranie  otworzyła  Wiceprzewodnicząca Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP arch. Alicja Bojarowicz, która stwierdziła brak kworum.  Zgodnie z informacją podaną w zawiadomieniach, wyznaczono nowy termin zebrania na godzinę 16,45.

Następnie wybrano Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Przewodniczącym zebrania został  wybrany Dariusz Anisiewicz, Zastępcą – Janusz Janik, Sekretarzem – Wojciech Głowacki.

Po przyjęciu porządku obrad wybrano członków komisji: mandatowej, skrutacyjnej oraz wyborczej. Przewodniczący zebrania podał do wiadomości ukonstytuowane składy tych komisji.

Po prezentacji kandydatów dokonano wyboru  26 delegatów  na Zjazd Okręgowy Świętokrzyskiej  Okręgowej Izby Architektów RP :

 1. Dariusz Anisiewicz
 2. Mieczysław Barszcz
 3. Paulina Bogdał-Śmierzyńska
 4. Alicja Bojarowicz
 5. Bartosz Bojarowicz
 6. Paweł Czarnecki
 7. Przemysław Dziewierz
 8. Katarzyna Foryś
 9. Ewelina Gardyńska-Kieliś
 10. Maria Głowacka
 11. Wojciech Głowacki
 12. Marek Góra
 13. Janusz Gruszczyński
 14. Zbigniew Grządziela
 15. Wojciech Gwizdak
 16. Janusz Janik
 17. Paulina Jaros-Kałuża
 18. Kinga Kaleta
 19. Marta Kaleta
 20. Karolina Kałuża
 21. Konrad Kałuża
 22. Marcin Kamiński
 23. Michał Kielek
 24. Marcin Kowalski
 25. Regina Kozakiewicz-Opałka
 26. Dorota Orłowska-Gwizdak

W czasie liczenia głosów Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Bojarowicz przedstawiła informację o działalności Izby.

W zebraniu udział wzięło 30 członków Izby – Obwodu nr 1

W dniu 2 marca 2018 odbyło się  Zebranie Obwodowe Obwodu nr 2.

O godzinie 16,30 zebranie  otworzyła  Wiceprzewodnicząca Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP arch. Alicja Bojarowicz, która stwierdziła brak kworum.  Zgodnie z informacją podaną w zawiadomieniach, wyznaczono nowy termin zebrania na godzinę 16,45.

Następnie wybrano Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Przewodniczącym zebrania został  wybrany Włodzimierz Tracz, Zastępcą – Daniel Porzuczek, Sekretarzem – Zyta Samborska-Słowik.

Po przyjęciu porządku obrad wybrano członków komisji: mandatowej, skrutacyjnej oraz wyborczej. Przewodniczący zebrania podał do wiadomości ukonstytuowane składy tych komisji.

Po prezentacji kandydatów dokonano wyboru  26 delegatów  na Zjazd Okręgowy Świętokrzyskiej  Okręgowej Izby Architektów RP :

 1. Grzegorz Król
 2. Tomasz Krzemiński
 3. Wiesław Krzyk
 4. Izabela Kułagowska
 5. Władysław Markulis
 6. Aleksandra Pabjan
 7. Marzena Pakuła
 8. Jerzy Partyka
 9. Piotr Paszkiewicz
 10. Włodzimierz Pedrycz
 11. Daniel Porzuczek
 12. Michał Rasała
 13. Zyta Samborska-Słowik
 14. Agnieszka Sempioł
 15. Katarzyna Skrzypczyk
 16. Zbigniew Stawski
 17. Jolanta Stefańska-Amerek
 18. Anna Szałkowska
 19. Andrzej Ślusarek
 20. Konrad Śmierzyński
 21. Robert Tarczyński
 22. Dorota Tokarska
 23. Andrzej Tracz
 24. Włodzimierz Tracz
 25. Jerzy Wójcik
 26. Grzegorz Zarzycki

W czasie liczenia głosów Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Bojarowicz przedstawiła informację o działalności Izby.

W zebraniu udział wzięło 32 członków Izby – Obwodu nr 2

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.