Relacja z IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 24 marca 2018 r. odbył się IV Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Zjazdu było przedstawienie członkom Izby sprawozdań z działalności władz Okręgu w ostatnim roku, przyjęcie projektu budżetu na 2018 rok oraz wybór członków organów SWOIA RP na kadencję 2018-2022 r.

Gośćmi Zjazdu byli:

 • Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Barbara Kieres
 • Dyrektor Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli ŚUW Pani Anna Jaworska-Dąbrowska
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Andrzej Pawelec
 • Członek Krajowej Rady Izby Architektów RP architekt Piotr Andrzejewski
 • Prezes SARP Oddział Kielce architekt Wojciech Gwizdak

W głosowaniach jawnych zatwierdzono sprawozdania organów Izby, udzielono absolutorium Radzie Świętokrzyskiej OIA RP oraz przyjęto projekt budżetu Świętokrzyskiej Izby Architektów na 2018 r.

Zjazd dokonał wyboru członków organów SWOIA RP na kadencję 20182022 r.:

Okręgowa Rada (ukonstytuowana w dniu 28.03.2018 r.)

 • Przewodniczący:
  Marcin Kamiński
 • Wiceprzewodnicząca:
  Maria Głowacka
 • Sekretarz:
  Alicja Bojarowicz
 • Skarbnik:
  Janusz Janik
 • Członkowie:
  Marcin Bednarczyk
  Wojciech Gwizdak
  Włodzimierz Tracz

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

 • Przewodnicząca Komisji:
  Zyta Samborska – Słowik
 • Członkowie:
  Bartosz Bernacki
  Wojciech Głowacki
  Marek Góra
  Regina Kozakiewicz-Opałka
  Izabela Kułagowska
  Andrzej Tracz

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

 • Przewodniczący:
  Wiesław Krzyk
 • Członkowie:
  Bartosz Bojarowicz
  Ilona Boroch
  Janusz Cedro
  Joanna Ćwiertak
  Janusz Gruszczyński
  Dorota Orłowska-Gwizdak

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący:
  Andrzej Ślusarek
 • Członkowie:
  Kinga Kaleta
  Marzena Pakuła
  Jerzy Partyka
  Włodzimierz Pedrycz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 • Jolanta Stefańska-Amerek

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 • Grzegorz Król

Delegaci na Zjazd Krajowy

 • Maria Głowacka
 • Wojciech Gwizdak
 • Marcin Kamiński
Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.