Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej

Zakład Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza na Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19 trwa do 31 grudnia 2018 r.

Studia zapewniają możliwość uzyskania nowoczesnego wykształcenia: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych odpowiadających wymogom współczesnego świata w dobie globalizacji idei ochrony dziedzictwa, a także wymogom stawianym w krajowej strategii ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności w zakresie rewitalizacji, rewaloryzacji i adaptacji dziedzictwa architektonicznego oraz w zintegrowanym interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień ochrony zabytków.

Studia przewidziane są dla absolwentów uczelni wyższych legitymujących się tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych i humanistycznych oraz obszarze sztuki związanych z architekturą, budownictwem i sztuką (w szczególności na kierunkach: Architektura, Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Architektura Krajobrazu, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki oraz innych o profilu ogólnoakademickim związanych ze sztuką), zajmujących się konserwacją i restauracją zabytków architektury, w szczególności projektowaniem, wykonawstwem i nadzorowaniem prac budowlano-konserwatorskich, a także dla osób z wykształceniem ogólnoakademickim zajmujących się ochroną i zarządzaniem dziedzictwem architektonicznym (pracownicy służb konserwatorskich, administracji publicznej i administratorzy zabytków).

Szczegółowe informacje zawarte są na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.