Dni Skupienia Architektów 4-6 października 2019

Zapraszamy na piętnaste Dni Skupienia Architektów, które jak co roku odbędą się w Centrum Formacyjno Rekolekcyjnym w Gródku n/Dunajcem w dniach 4-6 października 2019 roku. Sfera pracy wierzącego architekta, to odpowiedzialność za estetykę i jakość przestrzeni życia ludzkiego oraz budzenie zainteresowania „światem” ducha. Tym razem tematem naszych rekolekcji będzie: „Integracja i dezintegracja wewnętrzna.” – rozważanie o znaczeniu zgodności deklaracji i czynów twórcy -„mówić to, co się myśli i robić to, co się mówi”.


Sesji przewodniczy: Ks. dr Lucjan Bielas

Podczas 15.DSA gościć będziemy Jakuba Turbasę – architekta, autora licznych publikacji dotyczących współczesnej architektury sakralnej, krawca. A także projektanta, autora i współautora licznych projektów architektonicznych, w tym także sakralnych. Laureata konkursów architektonicznych. Autora książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”
[Więź, Warszawa 2018].
Nasze zaproszenie skierowane jest zarówno do tych koleżanek i kolegów architektów, którzy chcą pogłębić swoją duchowość poprzez kontemplację Słowa Bożego oraz wyciszenie, jak również do tych, którzy pragną rozwiązywać problemy w drodze dyskusji.
Zapraszamy również przyjaciół i osoby zawodowo lub emocjonalnie związane ze środowiskiem architektów.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 14.DSA, na stronie www.dsarch.pl zostanie umieszczony szczegółowy program.
Informacje organizacyjne:
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie Dni Skupienia Architektów zgłoszenia mogą dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.cfr-arka.pl , lub też drogą listowną, pocztą e-mail, lub telefonicznie.
Dane kontaktowe:
Centrum Formacyjno – Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej ARKA
33-318 Gródek nad Dunajcem 153
email: info@cfr-arka.pl
www: www.cfr-arka.pl
http://www.cfr-arka.pl/artykul/17/sesje-cykliczne—program-
2016-r.html
tel. (004818) 440 13 00
+48 605 088 112
+48 606 807 407
tel./fax: (004818) 440 12 02
Informacji telefonicznej udzielamy z wyjątkiem świąt i niedziel od godz. 8:00 do 20:00.
lub +48 501 660 482 od 9.00 do 22.00 codziennie
Koszt pobytu w CFR Arka oraz uczestnictwo w Dniach Skupienia Architektów wynosi 210 zł – zapewnione 2 noclegi
oraz pełne wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje. Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych. Uwaga: do pokoju 1
osobowego dopłata 40 zł. (210+40)
Jako potwierdzenie zgłoszenia prosimy o wpłacenie kwoty w wysokości 160.00 zł (lub 200,00 zł za pokój 1-osobowy)
na rachunek: Bank PKO S.A. O/Nowy Sącz 44 1240 1558 1111 0010 0171 1809. W tytule zapłaty prosimy podać nazwisko, imię
oraz termin sesji „DSA 26-28. 04. 2019”.
W przypadku rezygnacji prosimy o szybką informację (w/w kwota zostanie zwrócona w 100% jeśli rezygnacja nastąpi
10 dni przed terminem dnia skupienia, w przypadku późniejszego zgłoszenia rezygnacji z udziału w sesji – zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty).

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.