Obwieszczenie – XIV Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

XIV Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP został zwołany na dzień 21 marca 2020 r. Zjazd odbędzie się w Instytucie Dizajnu w Kielcach przy ul. Zamkowej 3, w dniu 21 marca 2020 r. o godz. 10.00.

Delegaci na zjazd okręgowy izby mają obowiązek osobistego udziału w zjeździe.

Oznacza to, że w regulaminie nie jest przewidziana mozliwość wskazania pełnomocnika. Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP „w razie przeszkody uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach, powinna ona usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność w terminie 7 dni od powstania tej przeszkody, pod rygorem zwrotu poniesionych przez Izbę udokumentowanych kosztów uczestnictwa delegata w Zjeździe”.

Podstawowy cel Zjazdu to:

  1. Przedstawienie sprawozdań z działalności organów Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP za ostatni rok,
  2. Uchwalenie budżetu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP na
    2020 r.

Świętokrzyska Okręgowa Rada
Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.