Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne od 18 marca 2020

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2919 zmieniono wysokość obowiązujących opłat (nowe kwoty obowiązują od dnia 18 marca 2020 r.)

W specjalnościach:

 1. do projektowania bez ograniczeń;
 2. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 3. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1100 zł;
 • II rata za egzamin (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1100 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji.

Wówczas

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 600 zł;
 1. W specjalnościach:
 2. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 3. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1600 zł;
 • II rata (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1600 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji.

Wówczas

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 900 zł.

II (drugą) ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu (zgodnie z art. 12 ust. 5d. ustawy Prawo budowlane), przy czym UWAGA, stosowna opłata powinna znaleźć się na rachunku bankowym najpóźniej na 14 dni przed egzaminemBrak wpłaty w terminie jest traktowane jako rezygnacja z przystąpienia do egzaminu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności, egzaminy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.