Nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji
egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu stanu
zagrożenia epidemicznego, wyznacza się nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej 2020
na dzień 11 września 2020 r.

Pełna treść uchwały w sprawie nowego terminu egzaminu:

Uchwała nr 2/2020
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia nowego terminu letniej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020.

Na podstawie § 6 ust 1 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, stanowiącego załącznik do uchwały nr O-38-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r. ze zm. w związku z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. tj. poz. 1117), oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, uchwala się, co następuje:

§1
W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu stanu
zagrożenia epidemicznego, wyznacza się nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej 2020 na dzień 11 września 2020 r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Włodarczyk, Architekt IARP
Przewodnicząca Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Jolanta Zdziech-Naperty, Architekt IARP
Sekretarz Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności, egzaminy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.