Cykl szkoleń na temat odpowiedzialności cywilnej i zawodowej oraz bezpieczeństwa finansowego architektów

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy Krajowej
Radzie Izby Architektów RP, zaprasza na cykl trzech szkoleń dla członków
IARP w ramach działań statutowych Izby, dotyczących podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, uprawniających do dodatkowej zniżki w wysokości 10% przy
wznawianiu ubezpieczeń OC zawodowych Architekta (obowiązkowych ) na
okres 2022 – 2023.

Celem szkoleń jest zwiększenie świadomości praw i obowiązków
architektów w kontekście odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, a także
bezpieczeństwa finansowego w związku z wykonywanym zawodem
i prowadzoną działalnością, zgodnie ze statutem IARP dotyczącym podnoszenia
kwalifikacji zawodowych Architektów RP.

Panel I.
Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej
działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń:
1. Zagadnienia prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej i zawodowej
architekta.
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej architekta na
przykładach szkód i roszczeń.
Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1080
Termin: 22 lutego 2022 godzina rozpoczęcia 17:00

Panel II.
Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej
działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń:
1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe architektów, a dobrowolne
ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej.
Różnice zakresu ubezpieczenia w odpowiedzialności zawodowej architekta,
a odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.
2. Szkody i roszczenia z odpowiedzialności cywilnej architekta,
a przedsiębiorcy.
Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1081
Termin: 08 marca 2022 godzina rozpoczęcia 17:00
Panel III.
Relacje biznesowe architektów z inwestorami. Wymogi zabezpieczeń realizacji kontraktów, w tym
ubezpieczenia oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Procedura zgłaszania roszczeń i likwidacja szkód:
1. Umowy cywilno-prawne zawierane z inwestorami i wynikające z nich wzajemne prawa i obowiązki –
zagadnienia ogólne.
2. Wymagania inwestorów w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o prace projektowe i inne
zobowiązania.
3. Gwarancje ubezpieczeniowe.
4. Procedura zgłaszania roszczeń.

Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1082
Termin: 17 marca 2022 godzina rozpoczęcia 17:00

Informacje ogólne:
1. Organizatorem szkoleń jest IARP.
2. Prowadzącymi szkolenia będą:
Ze strony ze PZU SA: Adam Subczyński, Mariusz Kurek, Bartłomiej Górnicki, Jakub Zadworny,
Ze strony iExpert.pl SA Robert Popielarz,
3. Każde z trzech szkoleń, trwać będzie po około 1 godzinie.
4. Szkolenie odbywać się będą w formie webinarium LIVE na platformie ZOOM, a nagrania dla członków
IARP dostępne będą na portalu www.WarsztatArchitekta.pl,
5. Każdy Architekt, który weźmie udział w każdym z trzech paneli , co najmniej na poziomie 75%
czasu (udziału w szkoleniu) będzie automatycznie uprawniony do otrzymania dodatkowej 10% zniżki przy
wznawianiu polisy OC zawodowego Architekta na okres 2022-2023.
6. Zniżka -10% dotyczy tylko OC zawodowego (obowiązkowego ) Architekta na sumy
gwarancyjne od 50.000 Euro do 500.000 Euro – zawieranej w PZU,
7. Ostateczny termin na skorzystanie z trzech nagranych paneli szkoleń i otrzymania 10% zniżki, mija w dniu
10 kwietnia 2022 roku.
8. Informujemy, że architekci, którzy będą odtwarzać nagrane szkolenia, aby skorzystać ze zniżki, wnioski
o ubezpieczenie muszą złożyć w systemie nie wcześniej niż 11 kwietnia 2022 !

W trakcie webinarium LIVE obowiązkowo należy podać numer izbowy (DS.-…. lub KP-…. lub
LB-…. itp..), w celu weryfikacji.
Dodatkowo przejmie informujemy, że aby po obejrzeniu minimum 75% szkolenia, otrzymać zarówno
zniżkę jak i certyfikat Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się w systemie szkoleniowym
poprzez podane powyżej linki.

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.