Relacja z V Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 19 marca 2022 r. odbył się V Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Zjazdu było przedstawienie członkom Izby sprawozdań z działalności władz Okręgu w ostatnim roku, przyjęcie projektu budżetu na 2022 rok oraz wybór członków organów SWOIA RP na kadencję 2022-2026 r.

W głosowaniach jawnych zatwierdzono sprawozdania organów Izby, udzielono absolutorium Radzie Świętokrzyskiej OIA RP oraz przyjęto projekt budżetu Świętokrzyskiej Izby Architektów na 2022 r.

Zjazd dokonał wyboru członków organów SWOIA RP na kadencję 2022-2026 r.:

Okręgowa Rada (ukonstytuowana w dniu 28.03.2022 r.)

Przewodniczący:           Marcin Kamiński

Wiceprzewodnicząca:    Maria Głowacka

Sekretarz:                      Alicja Bojarowicz

Skarbnik:                        Marcin Bednarczyk

Członkowie:                   Agnieszka Bojarowicz

Ewelina Gardyńska-Kieliś

Katarzyna Skrzypczyk

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna (ukonstytuowana w dniu 29.03.2022 r.)

Przewodnicząca Komisji:     Zyta Samborska – Słowik

Wiceprzewodniczący:          Andrzej Tracz

Sekretarz:                            Izabela Kułagowska

Członkowie:                         Bartosz Bernacki

Wojciech Głowacki

Marek Góra

Regina Kozakiewicz-Opałka

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (ukonstytuowany w dniu 29.03.2022 r.)

Przewodniczący:                 Bartosz Bojarowicz

Wiceprzewodnicząca:          Karolina Kałuża

Wiceprzewodniczący:          Piotr Dudkiewicz

Wiceprzewodniczący:          Janusz Gruszczyński

Sekretarz:                            Dorota Orłowska-Gwizdak

Członkowie:                         Rafał Garncarczyk

Jakub Maj

Okręgowa Komisja Rewizyjna (ukonstytuowana w dniu 31.03.2022 r.)

Przewodniczący:                 Janusz Janik

Wiceprzewodniczący:          Włodzimierz Tracz

Sekretarz:                            Klaudia Kosela

Członkowie:                         Anna Bojar-Bernacka

Grzegorz Król

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Robert Tarczyński

Delegaci na Zjazd Krajowy

Wojciech Gwizdak

Marcin Kamiński

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.