Członkowie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Lista członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
stan na dzień 9 maja 2018

L.p. Numer Status
1. SW-0169 czynny
2. SW-0224 czynny
3. SW-0168 czynny
4. SW-0117 czynny
5. SW-0002 czynny
6. SW-0120 czynny
7. SW-0242 czynny
8. SW-0189 czynny
9. SW-0219 czynny
10. SW-0237 czynny
11. SW-0144 czynny
12. SW-0146 czynny
13. SW-0159 czynny
14. SW-0197 czynny
15. SW-0226 czynny
16. SW-0254
uprawnienia
nieograniczone
do projektowania
i kierowania
robotami budowlanymi
czynny
17. SW-0003 czynny
18. SW-0137 czynny
19. SW-0212 czynny
20. SW-0112 czynny
21. SW-0135 czynny
22. SW-0006 czynny
23. SW-0176 czynny
24. SW-0175 czynny
25. SW-0008 czynny
26. SW-0247 czynny
27. SW-0143 czynny
28. SW-0239 czynny
29. SW-0011 czynny
30. SW-0260 czynny
31. SW-0161 czynny
32. SW-0220 czynny
33. SW-0217 czynny
34. SW-0012 czynny
35. SW-0274 czynny
36. SW-0221 czynny
37. SW-0151 czynny
38. SW-0100 czynny
39. SW-0013 czynny
40. SW-0250 czynny
41. SW-0014 czynny
42. SW-0270 czynny
43. SW-0016 czynny
44. SW-0017 czynny
45. SW-0157 czynny
46. SW-0216 czynny
47. SW-0148 czynny
48. SW-0180 czynny
49. SW-0186 czynny
50. SW-0195 czynny
51. SW-0019 czynny
52. SW-0277 czynny
53. SW-0020 czynny
54. SW-0021 czynny
55. SW-0245 czynny
56. SW-0133 czynny
57. SW-0022 czynny
58. SW-253 czynny
59. SW-0023 czynny
60. SW-0024 czynny
61. SW-0178 czynny
62. SW-0190 czynny
63. SW-0025 czynny
64. SW-0026 czynny
65. SW-0275 czynny
66. SW-0251
uprawnienia
ograniczone do projektowania
czynny
67. SW-0027 czynny
68. SW-0028 czynny
69. SW-0162 czynny
70. SW-0129 czynny
71. SW-0119 czynny
72. SW-0218 czynny
73. SW-0235
uprawnienia
ograniczone do projektowania
czynny
74. SW-0142 czynny
75. SW-0259 czynny
76. SW-0030 czynny
77. SW-0158 czynny
78. SW-0191 czynny
79. SW-0205 czynny
80. SW-0118 czynny
81. SW-0255 czynny
82. SW-0248 czynny
83. SW-0240 czynny
84. SW-0138 czynny
85. SW-0032 czynny
86. SW-0141 czynny
87. SW-0147 czynny
88. SW-0230 czynny
89. SW-0116 czynny
90. SW-0177 czynny
91. SW-0227 czynny
92. SW-0278 czynny
93. SW-0215 czynny
94. SW-0121 czynny
95. SW-0034 czynny
96. SW-0096 czynny
97. SW-0145 czynny
98. SW-0036 czynny
99. SW-0185 czynny
100. SW-0183 czynny
101. SW-0194 czynny
102. SW-0241 czynny
103. SW-0206 czynny
104. SW-0155 czynny
105. SW-0233 czynny
106. SW-0039 czynny
107. SW-0123 czynny
108. SW-0192 czynny
109. SW-0231 czynny
110. SW-0134 czynny
111. SW-0040 czynny
112. SW-0095 czynny
113. SW-0193 czynny
114. SW-0042 czynny
115. SW-0093 czynny
116. SW-0279
uprawnienia
nieograniczone
do projektowania
i kierowania
robotami budowlanymi
czynny
117. SW-0203 czynny
118. SW-0043 czynny
119. SW-0044 czynny
120. SW-0045 czynny
121. SW-0152 czynny
122. SW-0209 czynny
123. SW-0126 czynny
124. SW-0214 czynny
125. SW-0265 czynny
126. SW-0046 czynny
127. SW-0156 czynny
128. SW-0047 czynny
129. SW-0164 czynny
130. SW-0182 czynny
131. SW-0268 czynny
132. SW-0174 czynny
133. SW-0098 czynny
134. SW-0258 czynny
135. SW-0150 czynny
136. SW-0210 czynny
137. SW-0166 czynny
138. SW-0140 czynny
139. SW-0269 czynny
140. SW-0052 czynny
141. SW-0053 czynny
142. SW-0054 czynny
143. SW-0055 czynny
144. SW-0056 czynny
145. SW-0102 czynny
146. SW-0059 czynny
147. SW-0154 czynny
148. SW-0201 czynny
149. SW-0208 czynny
150. SW-0163 czynny
151. SW-0153 czynny
152. SW-0280 uprawnienia
nieograniczone
do projektowania
i kierowania
robotami budowlanymi
czynny
153. SW-0281 czynny
154. SW-0282 czynny
155. SW-0066 czynny
156. SW-0234 czynny
157. SW-0170 czynny
158. SW-0267 czynny
159. SW-0067
uprawnienia nieograniczone
do projektowania
i kierowania
robotami budowlanymi
czynny
160. SW-0244 czynny
161. SW-0187 czynny
162. SW-0261
uprawnienia ograniczone
do projektowania
czynny
163. SW-0257
uprawnienia nieograniczone
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
czynny
164. SW-0262 czynny
165. SW-0179 czynny
166. SW-0246 czynny
167. SW-0276 czynny
168. SW-0266
uprawnienia ograniczone
do projektowania
czynny
169. SW-0249 czynny
170. SW-0238 czynny
171. SW-0128 czynny
172. SW-0127 czynny
173. SW-0070
uprawnienia nieograniczone
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
czynny
174. SW-0071 czynny
175. SW-0181 czynny
176. SW-0283 czynny
177. SW-0072 czynny
178. SW-0073 czynny
179. SW-0074 czynny
180. SW-0076 czynny
181. SW-0077 czynny
182. SW-0198 czynny
183. SW-0211 czynny
184. SW-0232 uprawnienia
ograniczone do projektowania
czynny
185. SW-0130 czynny
186. SW-0229 czynny
187. SW-0213 czynny
188. SW-0222 czynny
189. SW-0125 czynny
190. SW-0081 czynny
191. SW-0284
uprawnienia
nieograniczone
do projektowania
i kierowania
robotami budowlanymi
czynny
192. SW-0172 czynny
193. SW-0103 czynny
194. SW-0200 czynny
195. SW-0228 czynny
196. SW-0086 czynny
197. SW-0087 czynny
198. SW-0088 czynny
199. SW-0160 czynny
200. SW-0264 czynny
201. SW-0149 czynny
202. SW-0091 czynny

Możliwość komentowania jest wyłączona.