Jak przystąpić do Izby

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów powinny dostarczyć do siedziby Izby:

  • wniosek o wpisanie na listę członków ŚOIA – pobierz plik (Word)
  • dyplom lub jego odpis
  • decyzję o nadaniu uprawnień,
  • dowód osobisty.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć w postaci kserokopii oraz w oryginale. Osoba przyjmująca wniosek potwierdzi zgodność kserokopii z oryginałem. Oryginały zostaną natychmiast zwrócone. W przypadku dowodu osobistego kserokopia powinna zawierać stronę ze zdjęciem oraz stronę z aktualnym meldunkiem stałym, właściwym terytorialnie dla Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.