Terminy egzaminów w 2016 roku

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane  w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.) w 2016 roku:

Sesja letnia – 24 czerwca 2016 r.
Termin złożenia wniosku o nadanie uprawnień  –  24 marca 2016 r.

Sesja zimowa  – 9 grudnia 2016 r.
Termin złożenia wniosku o nadanie uprawnień –   9 września 2016 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.