Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń  - do pobrania (PDF).

Załączniki są dostępne na stronie Izby Architektów RP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.