Egzaminy w 2023 roku

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.):

  1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  2. do projektowania bez ograniczeń;
  3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
  5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
  6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony:

  • w sesji letniej na dzień 2 czerwca 2023 r. o godz. 10:00
  • w sesji zimowej na dzień 1 grudnia 2023 r. o godz. 10:00

Ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 2 marca 2023 r., w sesji zimowej przypada na dzień 1 września 2023 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że od 3
marca 2023 r. opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień
budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:
1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a. z tytułu kwalifikowania 1390 zł,,
b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1390 zł,
c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 820 zł.
2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
wynosi:
a. z tytułu kwalifikowania 2090 zł,
b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 2090 zł,
c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1200 zł.
Do opłat od wniosków złożonych lub wysłanych przed 3 marca 2023 r. mają
zastosowanie kwoty dotychczasowe, tj.
1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a. z tytułu kwalifikowania 1240 zł,
b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1240 zł,
c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 730 zł.
2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
wynosi:
a. z tytułu kwalifikowania 1860 zł,
b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1860 zł,
c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1070 zł.

Załączniki:

Skip to content