Przebieg egzaminu

Przebieg egzaminu określony jest w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

§ 9  Część pisemna egzaminu

§ 10 Część ustna egzaminu

Skip to content