Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obowiązujące od 24 lutego 2022

Zgodnie z informacją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP wysokość obowiązujących opłat wynosi:

W specjalnościach:

 1. do projektowania bez ograniczeń;
 2. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 3. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1240 zł;
 • II rata za egzamin (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1240 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji, wówczas:

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 730 zł;

 

W specjalnościach:

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 2. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

opłaty wynoszą:

 • I rata (z tytułu kwalifikowania do egzaminu) – 1860 zł;
 • II rata (z tytułu przeprowadzenia egzaminu) – 1860 zł;

W przypadku zdania egzaminu pisemnego w poprzedniej sesji, ale niepowodzenia na egzaminie ustnym można przystąpić do powtórnego zdawania egzaminu ustnego w terminie następnej sesji, wówczas:

 • II rata za egzamin (z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach) wynosi 1070 zł.

 

II (drugą) ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu (zgodnie z art. 12 ust. 5d. ustawy Prawo budowlane), przy czym UWAGA, stosowna opłata powinna znaleźć się na rachunku bankowym najpóźniej na 14 dni przed egzaminemBrak wpłaty w terminie jest traktowane jako rezygnacja z przystąpienia do egzaminu.

Skip to content