Organizacja Izby Krajowej

Kadencja 2014-2018

Krajowa Rada Izby Architektów

Ryszard Gruda (POOIARP) Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
Sławomir Żak (DSOIARP) Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
Piotr Gadomski (WMOIARP) Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
Leszek Horodyski (LUOIARP) Skarbnik Krajowej Rady Izby Architektów RP
Krzysztof Ozimek (MAOIARP) Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP
Wojciech Gęsiak (MAOIARP) Członek Krajowej Rady Izby Architektów RP
Borysław Czarakcziew (MPOIARP) Członek Krajowej Rady Izby Architektów RP
Piotr Andrzejewski (WMOIARP) Członek Krajowej Rady Izby Architektów RP
Mirosław Hagemejer (LBOIARP) Członek Krajowej Rady Izby Architektów RP
Karol Fiedor (WPOIARP) Członek Krajowej Rady Izby Architektów RP
Jacek Miller (DSOIARP) Członek Krajowej Rady Izby Architektów RP
Piotr Franta (SLOIARP) Członek Krajowej Rady Izby Architektów RP
Andrzej Poniewierka (DSOIARP) Członek Krajowej Rady Izby Architektów RP

Krajowa Komisja Rewizyjna Izby Architektów

Paweł Filipowicz

(LOOIA) Przewodniczący
Marek Mikos (MAOIA) wiceprzewodniczący
Ewa Rombalska (WMOIA) sekretarz
Dariusz Anisiewicz (SWOIA) członek
Andrzej Kasprzak (LBOIA) członek
Marek Pelc (SLOIA) członek
Zenon Remi (MPOIA) członek

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów

Małgorzata Włodarczyk (MPOIA) Przewodnicząca
Andrzej Duda (SLOIA) Wiceprzewodniczący
Jolanta Zdziech-Naperty (MAOIA) Sekretarz
Anna Dąbrowska-Sosak (WMOIA) członek
Zbigniew Kowalewski (POOIA) członek
Jerzy Kuźmienko (MAOIA) członek
Stanisław Łapieński-Piechota (PDOIA) członek
Jacek Nawrocki (MAOIA) członek
Andrzej Nowak (WPOIA) członek
Jerzy Uścinowicz (PDOIA) członek
Włodzimierz Wilczewski (DSOIA) członek

Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby Architektów

Kazimierz Butelski (MP OIA) Przewodniczący
Małgorzata Gruszka (MP OIA) Sekretarz
Krystyna Kakareko (PD OIA) Wiceprzewodnicząca
Mikołaj Kołacz (MA OIA) Wiceprzewodniczący
Marek Witkowski (SL OIA) Wiceprzewodniczący
Krzysztof Wolski (MA OIA) Wiceprzewodniczący
Jan Gorgul (LO OIA) członek
Piotr Biliński (LO OIA) członek
Aleksandra Heine (SL OIA) członek
Tadeusz Hołda (WM OIA) członek
Waldemar Jasiewicz (PD OIA) członek
Bohdan Krusiewicz (MA OIA) członek
Zenon Nowacki (KP OIA) członek
Magdalena Kozień-Woźniak (MP OIA) członek
Małgorzata Kruszko-Szotyńska (PO OIA) członek
Marek Mierzejewski (MA OIA) członek
Jan Okowiński (MP OIA) członek
Małgorzata Rudnicka-Kurzeja (SL OIA) członek
Przemysław Wierzbicki (WP OIA) członek

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Andrzej Pawlik (MAOIA) rzecznik
Maciej Płotkowiak (ZPOIA) zastępca rzecznika

 

Skip to content