Komunikat ZdsWWZ KRIA

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Po zapoznaniu się z regulaminem dwuetapowego konkursu pod nazwą: „Schronisko turystyczne na górze Jeżowa Woda z restauracją i tarasami widokowymi” zalecamy staranne zapoznanie się z regulaminem konkursu przed podjęciem decyzji o udziale w tym postępowaniu. Nie jest to zamówienie publiczne w związku z czym zapisy ustawy PZP nie są w tym przypadku wiążące.

W szczególności sugerujemy zwrócenie uwagi na:

  • brak jednoznacznego wyznaczenia skali rysunków w pierwszym etapie konkursu (str. 11, pkt 4.1),
  • brak anonimowości z uwagi na obowiązek oznaczenia przesyłanych plików nazwą uczestnika (str. 13, pkt 1.1.2),
  • w skład Jury wchodzą przedstawiciele różnych profesji, niestety nie ma wśród nich architektów uprawnionych do projektowania, co może budzić wątpliwości dotyczące ich doświadczenia w zakresie projektowania (str. 8, pierwszy pkt 8.2),
  • w przypadku jeśli w konkursie zwycięży osoba nie posiadająca uprawnień organizator deklaruje znalezienie jej uprawnionego „podpisywacza”(str. 9, pkt 10.1. b),
  • organizator nie przewiduje zwrotu kosztów dla zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu,
  • niejasne zasady wypłaty nagród oraz założenie, że w nagrody konkursie architektonicznym będą opodatkowane na zasadach obowiązujących w loteriach, zakładach wzajemnych i konkursach innych niż architektoniczne – np.
    teleturniejach (str. 15, pkt 2.4 i 2.5)
  • organizator deklaruje poszanowanie dla prawnie chronionych praw autorskich jednocześnie stwierdzając, że złożenie pracy konkursowej przez laureata jest jednoznaczne z przekazaniem autorskich praw majątkowych do tej pracy organizatorowi (str. 9, pkt 10.3)

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Przewodniczący Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu
Architekt IARP Janusz Gąsiorowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności, komunikaty, konkursy i przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.