Konferencja „Dworzec XXI wieku” – program

Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji / debacie

„Dworzec XXI wieku”

która odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 na Dworcu Autobusowym w Kielcach przy ul. Czarnowskiej 12.

Program konferencji:
12:00-12:10 Otwarcie konferencji
 • Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników – Przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  mgr inż. arch. Marcin Kamiński – 10 minut
12:10 – 14:30 Część I – Wykłady
 • „Historia kieleckiego dworca kolejowego”
  Krzysztof Myśliński  – 20 minut
 • „Przebudowa dworca PKP w Kielcach i jego rozbudowa jako inwestycja dźwigniowa do zintegrowanych działań pozwalających na przestrzenne i funkcjonalne powiązanie miasta oraz rewitalizację i aktywizację terenów przyległych do kolei.”
  mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz–Opałka20 minut
 • „Historia przebudowy dworca „Łódź Fabryczna”
  mgr inż. arch. Wojciech Wycichowski20 minut (prezentacja on-line)
 • „Konkurs architektoniczny na przebudowę dworca wraz z otoczeniem w Częstochowie”
  mgr inż. arch. Hubert Wąsek20 minut
 • Przedstawienie doktoratu „Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta”
  dr inż. arch. Juliana Franty
14:30 – 14:40 Przerwa kawowa
14:40 – 15:30 Część II – tygiel pomysłów – prowadzący Marcin Kamiński, Wojciech Gwizdak
 • „Potencjał dworca w Kielcach na tle analogicznych inwestycji w Polsce”
  dr inż. arch. Paweł Pedrycz  – 20 minut
 • „Możliwość zmiany charakteru stacji Kielce w kontekście planowanych inwestycji kolejowych”
  mgr inż. Michał Pyzik20 minut
 • Jak należy projektować dworzec kielecki w kontekście urbanistycznym miasta? Jakich błędów unikać? Jakie błędy już popełniono?
 • Pomysły na rozwiązania problemów terenów okołodworcowych
 • Prace dyplomowe studentów dotyczące dworca PKP
15:30 – 15:50 Przerwa kawowa
15:50 – 17:30 Część II Panel dyskusyjny – Podsumowanie konferencji.
 • „Uwagi do rozwiązań architektonicznych przebudowanego dworca PKP” mgr inż. arch. Marcin Kamiński – Wprowadzenie do dyskusji
 • Próba redakcji „Kieleckiej deklaracji dworcowej” – mapa drogowa dla dalszych działań planistycznych i inwestycyjnych
18:00 Zakończenie konferencji

 

Organizatorzy:

   

Patronat honorowy:

Patronat:

 

 

 

 

 

powrót do programu konferencji

Konferencja „Dworzec XXI wieku”

Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów RP wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich o. Kielce oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Jerzego Pilcha w Kielcach zapraszają do „Poczytalni Na dVoRcu” na Konferencję – Debatę:

DWORZEC XXI WIEKU

Chcielibyśmy porozmawiać o kieleckim dworcu kolejowym i jego roli w strukturze miasta. Przypomnieć jego historię i podsumować dotychczasowe działania zakończone przebudową budynku. Na przykładzie doświadczeń z innych miast wskazać potencjalne kierunki dalszego rozwoju samego dworca oraz jego najbliższego otoczenia.
Będziemy mieli przyjemność gościć ekspertów, praktyków i przedstawicieli branży architektonicznej, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Program wydarzenia podzielony będzie na 3 niezależne panele:

I – część edukacyjna /~3h

Wiedza jeszcze nikomu nie zaszkodziła – wykłady specjalistów o roli dworców w strukturze miasta na przykładzie doświadczeń z całego kraju. Potencjał kieleckiego dworca kolejowego i możliwości jego rozwoju.

II – tygiel pomysłów /~1.5h

Co poszło dobrze a co źle? Co możemy i co powinniśmy jeszcze zrobić? – moderowana burza mózgów o pomysłach na kielecki dworzec kolejowy i jego okolicę.

III – debata /~1.5h
Jak pogodzić oczekiwań z realiami – podsumowanie konferencji z próbą redakcji „kieleckiej deklaracji dworcowej” – mapy drogowej dla dalszych działań planistycznych i inwestycyjnych.

Szczegółowy program z tytułami wykładów i listą panelistów opublikujemy wkrótce.

 

Zapraszamy od udziału i dyskusji!
Widzimy się w najbliższy piątek, 12 kwietnia 2024r. w „Poczytalni Na dVoRcu” – antresola Kieleckiego Dworca Autobusowego – ul. Czarnowska 12. Zaczynamy o 12:00.

Organizatorzy:

            

Patronat honorowy:

 

Ubezpieczenie OC 2024-2025

Wznów ochronę obowiązkowego OC architekta

Informujemy, że w Extranecie IARP udostępniony został wniosek, umożliwiający wznowienie obowiązkowego ubezpieczenia OC na kolejne 12 miesięcy. Aby zachować ochronę wniosek należy złożyć najpóźniej do 14 kwietnia.
Nowe, lepsze warunki ochrony architektów

14 marca 2024 r. podpisano nową Umowę w sprawie programu ubezpieczeniowego dla architektów między IARP i PZU. Umowa gwarantuje nowe, lepsze warunki ochrony zawodowej. Najważniejsze zmiany to:

 • OC obowiązkowe – niższe składki przy równoczesnym podwyższeniu sum gwarancyjnych.
 • OC pakietowe dla jednoosobowych działalności gospodarczych – nowy produkt z ochroną od błędów podwykonawców.
 • OC pracowni projektowych – nowe, atrakcyjne składki przy tym samym poziomie ochrony.

Szczegółowe informacje na stronie IARP >

Nowa umowa, nowy wniosek online

W tym roku wszystkie wnioski dostępne są bezpośrednio w systemie iExpert. Znajdą też tam Państwo całą swoją dotychczasową historię ubezpieczeniową wraz z dokumentami.

Aby skutecznie wznowić polisę trzeba wykonać prostych kroków:

 1. Zaloguj się na swoje konto w Extranecie IARP.
 2. Wybierz zakładkę „Ubezpieczenia” a następnie kliknij ’Zaloguj się i złóż wniosek’.
 3. Wypełnij wniosek o Obowiązkowe OC i, w razie potrzeby, wnioski dotyczące dodatkowych ryzyk, w tym o OC pakietowe dla JDG.
 4. Opłać składkę korzystając z systemu płatności online.
 5. Po sprawdzeniu wniosku przez konsultanta iExpert, polisa zostanie wysłana na podany we wniosku adres email.

Zaloguj się do systemu IARP >>

W razie pytań można skontaktować się z firmą iExpert.pl (pon.-pt. 8.00-18.00) pod nr: 22 646 42 42

Pobierz instrukcję składania wniosku

     

Zobacz więcej informacji o ubezpieczeniu

Wykaz aktów prawnych – egzamin 07-06-2024

Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

Objaśnienia:
• S – „znajomość szczegółowa” – oznacza, iż z uwagi na rangę zagadnień, które są regulowane danym aktem prawnym w wykonywaniu zawodu architekta, wymagana jest dokładna znajomość całości przepisów tego aktu z umiejętnością ich zinterpretowania.
• O – „znajomość ogólna” – oznacza, iż wymagane jest wykazanie się ogólnym rozeznaniem w danym akcie prawnym oraz umiejętnością posługiwania się nim w stopniu pozwalającym na wyjaśnienie zagadnienia, które dany przepis reguluje.

lista w dokumencie PDF (do ściągnięcia)

• Treść powyższych aktów prawnych, w tym ich wersje ujednolicone, dostępna jest na stronie:

http://isap.sejm.gov.pl/

• Kandydatów obowiązuje znajomość powyższych aktów prawnych,
aktualnych na dzień 29 kutego 2024 r.

Zmiana terminu wejścia w życie Warunków Technicznych

Szanowne koleżanki i koledzy,
Informujemy, że ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (https://isap.sejm.gov.pl/…/WDU20240000474/O/D20240474.pdf)
Jedną z głównych zmiana jakie wprowadza nowelizacja jest wydłużenie dat wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2442).
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 sierpnia 2024, a nie 1 kwietnia 2024r.
Skip to content