Szkolenie „Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie, kompetencje organów ochrony zabytków”

Zapraszamy na szkolenie przygotowanie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Izbą Architektów RP pt.: „Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie, kompetencje organów ochrony zabytków”.

Szkolenie odbędzie się w Institute of Design Kielce, przy ul. Zamkowej 3, w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek), w Sali biblioteki.

Czytaj dalej


Dziesiąte wiosenne Dni Skupienia Architektów

Stowarzyszenie Architektów Katolickich Ar-ka zaprasza na dziesiąte wiosenne Dni Skupienia Architektów, które jak co roku odbędą się w Centrum Formacyjno Rekolekcyjnym w Gródku n/Dunajcem w dniach od 21-23 kwietnia 2017 roku.

Czytaj dalej


Ponowny wpis na listę członków Izby

Poniżej publikujemy regulamin zasad ponownego wpisu na listę okręgowej izby architektów RP oraz organizacji i przeprowadzania szkoleń uzupełniających, a także druk wniosku o ponowny wpis na listę członków Izby.

Czytaj dalej


Informacja o godzinach pracy Biura Izby

W dniu 1 lutego 2017 w godzinach 10:50 – 13:00 Biuro Izby będzie nieczynne.


Konkurs dla młodzieży „RE:Lokacja – gra w kształtowanie przestrzeni”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 23 stycznia 2017 r. ogłosiliśmy otwarcie IV edycji Konkursu dla młodzieży realizującej zajęcia wg programu edukacyjnego IARP pn.: „Kształtowanie przestrzeni”. Temat konkursu w tym roku jest niezwykły – „RE:Lokacja – gra w kształtowanie przestrzeni”. Opis zadania konkursowego oraz regulamin konkursowy dostępny jest na stronie www.izbaarchitektow.pl w zakładce <Edukacja Młodzieży KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI> w podzakładce KONKURS 2017.

Czytaj dalej


XII Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

XII Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP został zwołany na dzień 18 marca 2017 r. Zjazd odbędzie się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12 w Sali kameralnej w dniu 18 marca 2017 r. o godz. 9:30

Zgodnie z § 5 ust.1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP uczestnictwo w Zjeździe jest obowiązkowe.

Czytaj dalej