Pierwsze Świętokrzyskie Spotkanie Młodych Architektów

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy
Członkowie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Zbliża się koniec roku – czas podsumowań i planów na przyszłość. Tych drugich mamy sporo, więc zapraszamy wszystkich, młodych stażem i duchem, na Pierwsze Świętokrzyskie Spotkanie Młodych Architektów.

Czytaj dalej


Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Dokument został podzielony na 5 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

w Sekcji 1. – podstawowe wytyczne dotyczące m.in. osób uprawnionych do przebywania
w miejscu przeprowadzenia egzaminu, w tym w szczególności na sali egzaminacyjnej oraz
zasad korzystania z artykułów piśmienniczych podczas egzaminów;
1. w Sekcji 2. – wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej kandydatów, którzy będą
przystępowali do egzaminu na uprawnienia budowlane oraz innych osób biorących
udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące
zakrywania ust i nosa;
2. w Sekcji 3. – wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją
przestrzeni, budynków, pomieszczeń w tym sposób aranżacji sal egzaminacyjnych;
3. w Sekcji 4. – wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania
egzaminu;
4. w Sekcji 5. – wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia
zakażenia u kandydata lub innej osoby biorącej udział w organizowaniu
i przeprowadzaniu egzaminów.

Czytaj dalej


Szkolenie „Polski Ład – omówienie planowanych zmian w przepisach”

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na szkolenie internetowe w formie webinarium LIVE:
Rozpoczęcie:
2021-10-25 o godzinie 15:00

„Polski Ład – omówienie planowanych zmian w przepisach”.

Czytaj dalej


Zaktualizowany wykaz aktów prawnych na egzamin w dniu 3 grudnia 2021

Zaktualizowany wykaz aktów prawnych na egzamin w dniu 3 grudnia 2021 – do pobrania (PDF) (z dnia 15 października 2021)


Szkolenie „Zagadnienia prawne w pracach projektowych i budowlanych w obiektach zabytkowych”

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa zaprasza na szkolenie: „Zagadnienia prawne w pracach projektowych i budowlanych w obiektach zabytkowych”.

Prowadzący: Jacek Brudnicki

Rozpoczęcie:
2021-10-14 o godzinie 17:00

Forma szkolenia:
Szkolenie internetowe w formie webinarium na platformie ZOOM pod adresem:
https://zoom.us/j/96457772280?pwd=eUhiU0RDVkNMTHN5S2xrdzdaWDhZQT09

Rejestracja oraz szczegóły pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1005


Wykaz aktów prawnych na egzamin 3 grudnia 2021

Wykaz aktów prawnych wymaganych do zaplanowanego na dzień 3 grudnia 2021 egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej – do pobrania (PDF).