Zmiana godzin otwarcia Biura Izby od 1 lipca 2020

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 biuro Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów jest czynne w godzinach:

  • poniedziałek 12.00 – 17.00
  • wtorek 10.00 – 15.00
  • środa 10.00 – 15.00
  • czwartek 10.00 – 15.00
  • piątek 10.00 – 15.00

Praca biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów od dnia 1 czerwca 2020

Od dnia 1 czerwca 2020 r. przywrócona została praca biura Izby w formie dyżurów.

Godziny pracy: 10.00 – 14.00.

Wszystkie sprawy uprasza się załatwiać poprzez kontakt telefoniczny: nr telefonów: 41 344 53 15 i 41 341 56 01 oraz drogą elektroniczną – adres e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl

W sprawach pilnych, wymagających osobistego kontaktu, wizyta w biurze Izby będzie możliwa po wcześniejszym ustaleniu jej terminu.

Porady prawne dla członków Izby będą udzielane tak jak podano w informacji z dnia 13 marca 2020 r. zamieszczonej na niniejszej stronie internetowej.


Dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IARP

Z uwagi na rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej IARP informuje, że ustalenie nowych terminów dyżurów oraz ich wznowienie nastąpi po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

Czytaj dalej


Miesięcznik „Architektura & Biznes” – e-wydanie za darmo

06Majowe specjalne e-wydanie miesięcznika „Architektura & Biznes” dla wszystkich bezpłatnie. Link do pobrania magazynu – poniżej.

Czytaj dalej


Nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji
egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu stanu
zagrożenia epidemicznego, wyznacza się nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej 2020
na dzień 11 września 2020 r.

Czytaj dalej


Informacja dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia OC

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.
Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku skreślenia z listy architektów, lub zawieszenia swojego członkostwa przez architekta.
Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne?
Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony.
To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego.