Ogólnopolski Kongres Klimatyczny w Budownictwie GREEN PLANET

Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów objęła patronatem I Ogólnopolski Kongres Klimatyczny w Budownictwie GREEN PLANET, który odbędzie się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Korzecku koło Chęcin w dniach 26-27.05.2023 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszę o zarejestrowanie się na stronie www.greenplanet.info.pl (dane na końcu wpisu)

Informacja prasowa

W czasach globalnego kryzysu energetycznego energooszczędność w gospodarce ogólnoświatowej stała się wymogiem czego świadectwem ostatnich miesięcy stało się ożywione zainteresowanie OZE we wszystkich obszarach gospodarki na terenie całej UE. Do 2050 roku zgodnie założeniami Strategii Neutralnej dla klimatu gospodarki UE musimy osiągnąć neutralność emisyjną gospodarki krajowej poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie jego pochłaniania. Dotyczy to wszystkich podmiotów, w tym szczególnie przedsiębiorstw które odpowiadają za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych, posiadając jednocześnie istotny potencjał w zakresie redukcji tejże emisji.

Zmniejszenie śladu węglowego w procesie produkcyjnym materiałów budowlanych oraz eksploatacji budynków stanie się nie tylko priorytetem, ale i wymogiem z konsekwencjami prawnymi.

I Ogólnopolski Kongres Klimatyczny w Budownictwie GREEN PLANET  26-27.05.2023

Kongres poprowadzi prof. Tomasz Błaszczyński z Politechniki Poznańskiej

Wykład inauguracyjny: Zmiana przepisów prawa budowlanego jako istotny element usprawnienia procesu budowlanego

Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Budownictwa Architektury i Geodezji w Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Praktyczne i wiarygodne informacje od ekspertów praktyków.

To nie będzie debata o klimacie, ale wymiana informacji podczas wykładów i rozmów kuluarowych podczas których dowiecie się o perspektywach i zagrożenia związanych z OZE, dowiecie się jak nie przeinwestować w OZE

Czy energia ze słońca jest bezpłatna? czy jest bezpieczna? Skąd pozyskać pieniądze na inwestycje w OZE jak serwisować OZE i ile to kosztuje? Jaka jest przewidywana stopa zwrotu? Jak wybrać wiarygodną firmę z obszaru OZE? Moda, wygoda, marketing, szum medialny czy potrzeba rynkowa, a może biznes?

Odpowiedzialność inwestora i zarządcy w OZE? na czym polega optymalizacja w budownictwie energooszczędnym? co daje nam budownictwo zrównoważone? jak zaadaptować, przygotować budynek do OZE, aby czuć się bezpiecznym

Obowiązek obliczania śladu węglowego przez architektów?
Jak to wpłynie na wygląd budynków i otoczenie oraz architekturę miast i wsi?

Dane do logowania na formularz zbiorczy:

Login: hr-office

Hasło: hr-office

Kod rabatowy (100%): QTY7283679

Skip to content