Konferencja „Dworzec XXI wieku”

Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów RP wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich o. Kielce oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Jerzego Pilcha w Kielcach zapraszają do „Poczytalni Na dVoRcu” na Konferencję – Debatę:

DWORZEC XXI WIEKU

Chcielibyśmy porozmawiać o kieleckim dworcu kolejowym i jego roli w strukturze miasta. Przypomnieć jego historię i podsumować dotychczasowe działania zakończone przebudową budynku. Na przykładzie doświadczeń z innych miast wskazać potencjalne kierunki dalszego rozwoju samego dworca oraz jego najbliższego otoczenia.
Będziemy mieli przyjemność gościć ekspertów, praktyków i przedstawicieli branży architektonicznej, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Program wydarzenia podzielony będzie na 3 niezależne panele:

I – część edukacyjna /~3h

Wiedza jeszcze nikomu nie zaszkodziła – wykłady specjalistów o roli dworców w strukturze miasta na przykładzie doświadczeń z całego kraju. Potencjał kieleckiego dworca kolejowego i możliwości jego rozwoju.

II – tygiel pomysłów /~1.5h

Co poszło dobrze a co źle? Co możemy i co powinniśmy jeszcze zrobić? – moderowana burza mózgów o pomysłach na kielecki dworzec kolejowy i jego okolicę.

III – debata /~1.5h
Jak pogodzić oczekiwań z realiami – podsumowanie konferencji z próbą redakcji „kieleckiej deklaracji dworcowej” – mapy drogowej dla dalszych działań planistycznych i inwestycyjnych.

Szczegółowy program z tytułami wykładów i listą panelistów opublikujemy wkrótce.

 

Zapraszamy od udziału i dyskusji!
Widzimy się w najbliższy piątek, 12 kwietnia 2024r. w „Poczytalni Na dVoRcu” – antresola Kieleckiego Dworca Autobusowego – ul. Czarnowska 12. Zaczynamy o 12:00.

Organizatorzy:

            

Patronat honorowy:

 

Ubezpieczenie OC 2024-2025

Wznów ochronę obowiązkowego OC architekta

Informujemy, że w Extranecie IARP udostępniony został wniosek, umożliwiający wznowienie obowiązkowego ubezpieczenia OC na kolejne 12 miesięcy. Aby zachować ochronę wniosek należy złożyć najpóźniej do 14 kwietnia.
Nowe, lepsze warunki ochrony architektów

14 marca 2024 r. podpisano nową Umowę w sprawie programu ubezpieczeniowego dla architektów między IARP i PZU. Umowa gwarantuje nowe, lepsze warunki ochrony zawodowej. Najważniejsze zmiany to:

  • OC obowiązkowe – niższe składki przy równoczesnym podwyższeniu sum gwarancyjnych.
  • OC pakietowe dla jednoosobowych działalności gospodarczych – nowy produkt z ochroną od błędów podwykonawców.
  • OC pracowni projektowych – nowe, atrakcyjne składki przy tym samym poziomie ochrony.

Szczegółowe informacje na stronie IARP >

Nowa umowa, nowy wniosek online

W tym roku wszystkie wnioski dostępne są bezpośrednio w systemie iExpert. Znajdą też tam Państwo całą swoją dotychczasową historię ubezpieczeniową wraz z dokumentami.

Aby skutecznie wznowić polisę trzeba wykonać prostych kroków:

  1. Zaloguj się na swoje konto w Extranecie IARP.
  2. Wybierz zakładkę „Ubezpieczenia” a następnie kliknij ’Zaloguj się i złóż wniosek’.
  3. Wypełnij wniosek o Obowiązkowe OC i, w razie potrzeby, wnioski dotyczące dodatkowych ryzyk, w tym o OC pakietowe dla JDG.
  4. Opłać składkę korzystając z systemu płatności online.
  5. Po sprawdzeniu wniosku przez konsultanta iExpert, polisa zostanie wysłana na podany we wniosku adres email.

Zaloguj się do systemu IARP >>

W razie pytań można skontaktować się z firmą iExpert.pl (pon.-pt. 8.00-18.00) pod nr: 22 646 42 42

Pobierz instrukcję składania wniosku

     

Zobacz więcej informacji o ubezpieczeniu

Wykaz aktów prawnych – egzamin 07-06-2024

Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

Objaśnienia:
• S – „znajomość szczegółowa” – oznacza, iż z uwagi na rangę zagadnień, które są regulowane danym aktem prawnym w wykonywaniu zawodu architekta, wymagana jest dokładna znajomość całości przepisów tego aktu z umiejętnością ich zinterpretowania.
• O – „znajomość ogólna” – oznacza, iż wymagane jest wykazanie się ogólnym rozeznaniem w danym akcie prawnym oraz umiejętnością posługiwania się nim w stopniu pozwalającym na wyjaśnienie zagadnienia, które dany przepis reguluje.

lista w dokumencie PDF (do ściągnięcia)

• Treść powyższych aktów prawnych, w tym ich wersje ujednolicone, dostępna jest na stronie:

http://isap.sejm.gov.pl/

• Kandydatów obowiązuje znajomość powyższych aktów prawnych,
aktualnych na dzień 29 kutego 2024 r.

Zmiana terminu wejścia w życie Warunków Technicznych

Szanowne koleżanki i koledzy,
Informujemy, że ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (https://isap.sejm.gov.pl/…/WDU20240000474/O/D20240474.pdf)
Jedną z głównych zmiana jakie wprowadza nowelizacja jest wydłużenie dat wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2442).
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 sierpnia 2024, a nie 1 kwietnia 2024r.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby SWOIA

W sobotę, 23 marca 2024 r. uroczyście otwarto nową siedzibę Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP. W uroczystości wzięli udział między innymi profesor Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, profesor Grzegorz Świt, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, wiceprezydent Kielc i kandydat Lewicy na Prezydenta Miasta w nadchodzących wyborach Marcin Chłodnicki, była wiceprezydentka Kielc i kandydatka na Prezydentkę Kielc z ramienia Koalicji Obywatelskiej Agata Wojda, przewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Ewa Skiba, kieleccy radni i przedstawiciele różnych instytucji oraz wielu znanych kieleckich architektów. Wszystkim przybyłym Gościom serdecznie dziękujemy za zaszczycenie nas swoją obecnością.
Podczas uroczystego otwarcia Grzegorz Maciągowski, dyrektor Muzeum Historii Kielc przypomniał historię budynku oraz rodziny Trzcińskich. Uznana aktorka Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach Ewa Lubacz przeczytała kilka listów Jadwigi Trzcińskiej do swojej matki. W niezwykły klimat przeniosły nas skrzypaczki Antonina Lach z koleżanką. Dla uczestników sobotniej uroczystości wystąpił również zespół BrymiGaPalia, w skład którego wchodzą uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach.

krótka fotorelacja

 

     

   

   

     

    

    

 

Skip to content