Ruch Tektoniczny

Polecamy i zapraszamy do zapoznania się wystawą „Ruch Tektoniczny”, która ma miejsce w kieleckim Instytucie Dizajnu.

Ekspozycja w Instytucie Dizajnu to dobra okazja, by poznać to co najciekawsze w świętokrzyskiej architekturze. Od rozpoczętych jeszcze przed II Wojną Światową szpitali i szkół, przez zdobione, socrealistyczne gmachy wznoszone w latach pięćdziesiątych, ogromne osiedla i ekspresjonistyczne konstrukcje późnego modernizmu, powrót do tradycyjnej architektury i historyzmu w latach osiemdziesiątych po współczesne próby czerpania z unikatowych bogactw natury i krajobrazu.
Bogactwo architektury regionu nie wynika z liczby wybitnych budynków, ze znanych nazwisk projektantów czy ze spuścizny ogromnych założeń urbanistycznych. Tym, co w najciekawsze w historii tutejszej architektury, to jej ciągłość, współistnienie z krajobrazem i wykorzystywanie naturalnych bogactw regionu. Czerpanie z tradycyjnych technik, praca w często skomplikowanym terenie i walory krajobrazowe sprawiły, że architektura regionu wykształciła indywidualne cechy, z których dla współczesnych architektów i architektek płynie wielka lekcja pokory, współpracy i szacunku dla bogactw naturalnych i dla tradycji budowlanych Kielecczyzny.
Na wystawie zaprezentowane zostaną w dużej mierze nieznane dotąd obiekty oraz ikoniczne budynki, ilustrowane pięknymi zdjęciami i makietami przygotowanymi przez pracownię ceramiczną Instytutu Dizajnu.
Na wystawie w Instytucie Dizajnu w Kielcach, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki przyjrzy się nieznanej dotąd świętokrzyskiej architekturze. Zostaną pokazane obiekty ikoniczne oraz niepublikowane dotąd dzieła, których budowę przerwał wybuch wojny, kończone tuż po niej, ale też budynki najnowsze, ilustrujące nowy świętokrzyski regionalizm.
Wystawę można oglądać od 15.06 do 15.09.2023 w Instytucie Dizajnu w Kielcach.

STRONA WYSTAWY

Skip to content