Szkolenie w zakresie praw autorskich

Szanowni Państwo,

W dniach 8 i 18 grudnia 2023 roku o godz. 16.00 odbędzie się szkolenie online dotyczące praw autorskich dedykowane architektom.

W imieniu Przewodniczącego Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP, arch. Marcina Kamińskiego zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w tym szkoleniu za pomocą naszego sytemu multimedialnego w nowej siedzibie SWOIA przy ulicy Mazurskiej 48.

Zapewniamy kawę i co nieco do kawy oraz wymianę spostrzeżeń we własnym gronie.

Prosimy o mailowe potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu w izbie.

e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl

SZKOLENIE dot. PRAW AUTORSKICH W PROCESIE PROJEKTOWYM

I. Prawa autorskie w inwestycjach budowlanych

Termin: piątek 8 grudnia 2023 r. g. 16:00

Czas trwania szkolenia: ok. 2 godz. z jedną 5 min przerwą po ok. 1 godz.

Podczas szkolenia zostanie przedstawiona wiedza o prawach autorskich do dokumentacji projektowej, ich ochronie, przenoszeniu praw lub wyłącznym upoważnieniu do korzystania z dokumentacji projektowej oraz uniwersalnych zasadach przy sporządzaniu umów dotyczących praw autorskich.

Program:

  1. Prawa autorskiego w procesie inwestycyjno-budowlanym
  2. Projekt koncepcyjny i projekt budowlany jako przedmiot ochrony prawa autorskiego
  3. Projekt wykonawczy i dokumentacja warsztatowa jako przedmiot ochrony prawa autorskiego
  4. Postanowienia umów dotyczące praw autorskich

II. Prawa autorskie w umowie o prace projektowe

Termin: poniedziałek 18 grudnia 2023 r. g. 16:00

Czas trwania szkolenia: ok. 2 godz. z jedną 5 min przerwą po ok. 1 godz.

Podczas szkolenia zostanie przedstawiona wiedza o istotnych postanowieniach umowy o prace projektowe z punktu widzenia projektanta i zabezpieczenia jego interesów, a w szczególności dotyczących praw autorskich w zakresie ich przeniesienia lub udzielenie licencji a także o uniwersalnych zasadach sporządzania umowy o prace projektowe w zakresie praw autorskich.

Program:

  1. Podstawowe postanowienia umowy o prace projektowe (przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, wynagrodzenie, terminy, odbiór, podwykonawstwo)
  2. Postanowienia umowy o prace projektowe dotyczące praw autorskich
  3. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej lub udzielenie licencji
  4. Uniwersalne zasady sporządzania umowy o prace projektowe w zakresie praw autorskich

Prowadzący: Piotr Jarzyński

Biogram:

Piotr Jarzyński – wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Ekspert Komitetu do spraw nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Zajmuje się także sprawami dotyczącymi studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

Skip to content