Nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji
egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu stanu
zagrożenia epidemicznego, wyznacza się nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej 2020
na dzień 11 września 2020 r.

Czytaj dalej


Informacja dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia OC

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.
Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku skreślenia z listy architektów, lub zawieszenia swojego członkostwa przez architekta.
Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne?
Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony.
To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne od 18 marca 2020

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2919 zmieniono wysokość obowiązujących opłat (nowe kwoty obowiązują od dnia 18 marca 2020 r.)

Czytaj dalej


Komunikat Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej w roku 2020

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP podjęła decyzję o odwołaniu letniej sesji egzaminacyjnej egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020, której termin wyznaczony był na dzień 5 czerwca 2020 r.

Osobom, które złożyły wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w ramach letniej sesji egzaminacyjnej i wniosły opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu, a następnie na skutek odwołania letniej sesji w dniu 5 czerwca 2020 r. wycofały swój wniosek opłata zostanie zwrócona wyłącznie w części opłaty za przeprowadzenie egzaminu.
Osoby, które nie wycofały wniosków i przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacji, będą egzaminowane w ramach najbliższej letniej sesji egzaminacyjnej.
Termin najbliższej letniej sesji egzaminacyjnej zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości po ustaniu zagrożenia epidemicznego.


Zmiana trybu pracy biura od 24 marca 2020

Od dnia 24 marca 2020 odwołane zostały dyżury w biurze Izby. Praca biura będzie prowadzona w trybie pracy zdalnej. Godziny pracy: 10.00 – 14.00
Wszystkie sprawy załatwiane będą poprzez kontakt telefoniczny:
nr telefonów: 41 344 53 15 i 41 341 56 01
oraz drogą elektroniczną – adres e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl

Zmiana godzin pracy biura od 16 marca 2020

Od 16 marca 2020 r. do odwołania Biuro Świętokrzyskiej OIA RP czynne będzie w godzinach od 10:00 do 14:00